středa, září 20, 2017

CESTA DUCHA

Hardcore sebekoučink trochu jinak

Slovo úvodem

Doporučený postup při studiu článků

Cílem a smyslem všech informací bylo a je najít cestu ke svobodě, tj. cestu z Matrixu – tohoto dualitního systému. Zdali se nám to povedlo, ukáže čas. Poněvadž některá pravidla a doporučení je nutné dodržet do puntíku. Což je i pro nás problematické, a musíme se stále učit v praktické aplikaci uvedených myšlenek a postupů.

Takže prozatím nejsme schopni říci, zdali je to skutečná cesta ven, ale v každém případě soubor informací a postupů zde doporučovaný nám umožnil poznání, o kterém jsme měli jen velmi mlhavou představu nebo vůbec žádnou. Už i proto to stojí za to vyzkoušet.

Jako nejdůležitější se jeví vnímaní toku energie (velmi přibližný popis pro něco, pro co nemáme slovo), která je nadřízená i Matrixu. Cesta k vnímání tohoto toku je definována postupnou změnou vlastního přístupu ke svému okolí na stále jemnějších úrovních. Uvedené postupy nás k tomu postupně připravují.

Jeví se nám pozoruhodné, že nelze přeskočit nebo ignorovat z těchto postupů cokoliv, protože nám to znemožní naladění našich těl na další část cvičení. Pokud to uděláme, tak dochází pravděpodobně k vyblokování jedince a naopak k růstu jeho ega, způsobené pocitem, že se snaží „a ono nic“. V těchto případech je obvykle nutné se vrátit o jedno i více cvičení zpět. Je to dáno tím, že čím větší ego máme, tím máme „nižší frekvence“ vnímaní a tudíž je nutno opět začít od těchto frekvencí. Je to problém, protože být k sobě dostatečně sebekritický a vrátit se zpět na úroveň cvičení třeba před několika měsíci – to chce opravdu velké sebezapření. Nicméně jiná možnost nám není známa. Proto právě vznikl tento článek s doporučeným postupem aplikací.

DOZVĚDĚT SE VÍCE

Stěžejní a rozhodující pro rozhodnutí

Jako stěžejní a rozhodující pro rozhodnutí, zdali se vůbec vydat po této cestě, se nám jeví následující články:

Odskoky aneb věčný student aneb vyplatí se poslouchat intuici

Jasně nejasné

Rituál "Delta - Epsilon"

Pokora a lidský jedinec

Cvičení pro možný příjem energie, která je nám utajena

PROHLÁŠENÍ

Veškeré informace, texty a obrázky je možno rozmnožovat a šířit volně. V rámci zachování čistoty informace a kontextu, prosíme o zachování celého celku s uvedením odkazu na zdroj!

Zajímavé odkazy

    

Powered by Gantry Framework