UPOZORNĚNÍ: Pro absolvování rituálů je nezbytné se nejdříve seznámit s ostatními texty na těchto stránkách!

Důležité upozornění

Upozorňujeme návštěvníka, že uvedený materiál slouží pouze jako inspirace. Vyzkoušení je dobrovolné a na vlastní nebezpečí. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné následky, ať již jsou vyvolány čímkoliv.