Slovo Úvodem

Doporučený postup při studiu článků

Cílem a smyslem všech informací bylo a je najít cestu ke svobodě, tj. cestu z Matrixu – tohoto dualitního systému. Zdali se nám to povedlo, ukáže čas. Poněvadž některá pravidla a doporučení je nutné dodržet do puntíku. Což je i pro nás problematické, a musíme se stále učit v praktické aplikaci uvedených myšlenek a postupů.

Takže prozatím nejsme schopni říci, zdali je to skutečná cesta ven, ale v každém případě soubor informací a postupů zde doporučovaný nám umožnil poznání, o kterém jsme měli jen velmi mlhavou představu nebo vůbec žádnou. Už i proto to stojí za to vyzkoušet.

Jako nejdůležitější se jeví vnímaní toku energie (velmi přibližný popis pro něco, pro co nemáme slovo), která je nadřízená i Matrixu. Cesta k vnímání tohoto toku je definována postupnou změnou vlastního přístupu ke svému okolí na stále jemnějších úrovních. Uvedené postupy nás k tomu postupně připravují.

Jeví se nám pozoruhodné, že nelze přeskočit nebo ignorovat z těchto postupů cokoliv, protože nám to znemožní naladění našich těl na další část cvičení. Pokud to uděláme, tak dochází pravděpodobně k vyblokování jedince a naopak k růstu jeho ega, způsobené pocitem, že se snaží „a ono nic“.

V těchto případech je obvykle nutné se vrátit o jedno i více cvičení zpět. Je to dáno tím, že čím větší ego máme, tím máme „nižší frekvence“ vnímaní a tudíž je nutno opět začít od těchto frekvencí. Je to problém, protože být k sobě dostatečně sebekritický a vrátit se zpět na úroveň cvičení třeba před několika měsíci – to chce opravdu velké sebezapření. Nicméně jiná možnost nám není známa. Proto právě vznikl tento článek s doporučeným postupem aplikací.

Stěžejní a rozhodující pro rozhodnutí

Jako stěžejní a rozhodující pro rozhodnutí, zdali se vůbec vydat po této cestě, se nám jeví následující články:

  1. Odskoky aneb věčný student aneb vyplatí se poslouchat intuici
  2. Jasně nejasné
  3. Rituál “Delta – Epsilon”
  4. Pokora a lidský jedinec
  5. Cvičení pro možný příjem energie, která je nám utajena

V sekci ke stažení naleznete elektronickou verzi stránek Cesty Ducha ve formátu PDF, ePUB a MOBI.

Další studium

Další články lze již studovat a hlavně aplikovat v pořadí, jak jsou napsané. Nezapomeňme taktéž na část rituály, které by se měly aplikovat po prostudování a zvládnutí cvičení popsaných v seriálu článků „Odkrytá tajemství Matrixu: praktická cvičení 1 až 3“ na www.cestaducha.cz (v kapitole Cvičení). Uvedené články, jak jsme již uvedli, tvoří tematický celek, který by měl splnit cíl, který jsme si vytýčili.

Další články, které případně napíšeme, by buď ulehčovaly uvedené postupy, nebo by dokreslovaly případné pochopení problematiky.

 

Josef