Disharmonie

Vážení čtenáři,
stala se mi taková zajímavá věc a tak jsem se rozhodl, že se s ní s Vámi podělím.

Během meditace, kdy jsem se koncentroval na svého ducha a prozařoval se energií svého ducha, jsem měl chvilkový zážitek. Prostor před očima jako by byl najednou tekutý a před očima se mi objevil velký černý vír (něco jako černá díra, kterou jste mohli vidět na fotografiích nebo ve sci-fi filmech atd.). Když mi hlavou bleskla myšlenka, co to je, co se děje, tak se černá díra ztratila. Na druhý den jsem se tímto problémem zabýval a konzultoval jsem ho. Během konzultace vyplavaly na povrch následující zajímavé souvislosti.

Černá díra, kterou jsem viděl, měla znázorňovat moji vnitřní disharmonii. No jo, ale odkud se tato moje disharmonie bere, byla další otázka. Jedna z odpovědí je, že se bere z rozporu (nesouladu) mezi mým podvědomím a vědomím. Tento rozpor (nesoulad) vyplývá z rozdílných signálů (myšlenek), které jsou mi předávány mým podvědomím a vědomím. Lépe řečeno: nesoulad mezi mou temnou a světlou stránkou mé bytosti.

Další otázka byla, co s tím. Jak získat opět harmonii? Další analýzou jsem zjistil, že představa harmonie je zcestná, harmonii nelze získat. Ať to zní šíleně, je to tak (vysvětlím dále).

Disharmonie

Naše temná stránka ovládá dobře naše vědomí pomocí EGA. Vzhledem, k tomu, že zná všechny naše tužby, potřeby a myšlenky snaží se je uspokojit, ale po svém. Signály z naší světlé stránky jsou asimilovány pomocí černé díry a převedeny do temné stránky, která potom pomocí iluzí a po svém uspokojí naše potřeby a touhy. Jak potom máme poslouchat myšlenky naší světlé stránky a podle nich jednat, když k nám ani nedorazí a vlastně neznáme další možnost řešení. Takto vlastně může vzniknou nesoulad mezi temnou a světlou stránkou lidské bytosti, který jsem se pokusil znázornit na tomto obrázku.

Ale uvědomme si, že svou temnou stránku potřebujeme k tomu, aby nám ukazovala (zrcadlila) naše chyby a nedostatky. Jedině tak můžeme sami sebe poznávat a něco s těmito chybami dělat. Podmínkou je chtít s nimi něco dělat. Tady je vysvětlení, proč nemůžeme najít harmonii, vždy budou nějaké chyby a nedokonalosti, které je nutno odstranit. Vždy bude co zlepšovat. Pokud si budu myslet, že už žádné chyby a nedostatky nemám a že není co zlepšovat, bude se s největší pravděpodobnosti jednat o iluzi EGA a bude to moje katastrofa (prohra).

Zjistil jsem, že temná stránka je neoddělitelná. Je naší součástí, ale pozor, nesmíme se nechat ovlivňovat naší temnou stránkou. Nesmíme dopustit, aby získala nad námi větší vliv, než naše světlá stránka. Potom už by nebylo cesty zpět.

Temná stránka se dá ovlivnit, doslova přeprogramovat nebo jinak řečeno přetvořit. Temná stránka musí sloužit jenom jako zrcadlo našich nedostatků pro jejich odstranění a zlepšení se, nic víc. A právě v tomto pohledu bych řekl, že je skryto celé tajemství, které se pokusím vysvětlit.

Tajemství spočívá ve správném používání temné stránky. Představte si, že zády k Vám máte svého dvojníka (neviditelného dvojníka), se kterým sdílíte jednu společnou páteř. Můžete si dále představit, že v tomto neviditelném dvojníkovi sídlí Naše temná stránka. Náš dvojník, resp. naše temná stránka má jako svůj výkonný nástroj EGO.

Ale jak přeprogramujeme naši temnou stránku? Přeprogramujeme ji, lépe řečeno donutíme ji přeprogramovat jedině tak, že změníme sebe sama k lepšímu. Potom bude nucena i naše temná stránka změnit se k lepšímu, poněvadž je naší neoddělitelnou součástí. Varuji, nikdy nesmíte dopustit, aby přeprogramovala temná stránka Vás!

Vlastní přeprogramování temné stránky (jsem se pokusil znázornit na dalším obrázku) resp. vlastní změnu k světlé stránce nebo ještě lépe řečeno, vlastní změnu k svému duchovi lze docílit tak, že přesuneme vědomí do stejné přímky, na které leží jako jeden bod EGO a jako druhý bod podvědomí. Vědomí musí být umístěno do středu mezi tyto dva body, tedy mezi EGO a podvědomí. Potom si lze představit jako na následujícím obrázku, že z jedné strany (zleva) k nám proudí signály temné stránky a z druhé strany (zprava) k nám proudí signály světlé stránky (ducha). Tyto signály nemají stejnou intenzitu. Dle mých zkušeností jsou signály temné stránky silnější, svůdnější a rychlejší. Signály světlé stránky lze poznat jedině pomocí intuice (srdce), kdežto signály temné stránky se odráží v rozumu. Odtud také plyne ten rozpor, který mnozí z nás jistě zažili, že intuice (vnitřní hlas) nám napovídá něco, co se se podle rozumu (logice) naprosto příčí a pak čas ukáže, že vnitřní hlas měl neochvějnou pravdu. Pokuste se nad tímto pozastavit.

Dobře tedy. A jak umístit vědomí do středu mezi EGO a podvědomí? Umístíte ho tak (a to je důležité), že se přestanete zabývat druhými a začnete se zabývat pouze sami sebou. Toto se pokusím vysvětlit následovně. Důležité je zabývat se jakoukoli životní situací, např. proč jsem to uděl a co mi to mělo ukázat, co mě to mělo naučit, proč jsem se nechal rozzlobit tímto jedincem, proč mě tento jedinec „vytáčí“.

Tento jedinec mě může „vytáčet“ např. svojí bezohledností nebo arogancí. „Vytáčí“ mě proto, že jeho vlastnost, kterou zrcadlí, je mi nějak povědomá, doslova souzní s mou temnou stránkou. Vytáčí mě, protože vidím své vlastní chyby a nedostatky (už první obrovská překážka je, jestli mi moje EGO dovolí přiznat si tuto skutečnost – že JÁ mám chyby!!!). Když tedy vidím vlastní nedostatky, měl bych s nimi něco udělat. To znamená zlepšit se.

Můžu k této situaci přistupovat také tak, že celý svět je tu proto, aby mi sloužil. Smysl těchto slov spočívá v tom, že jsme všichni jako celek a jeden druhému ukazujeme nedostatky a tím jeden druhému pomáháme se zlepšit. Proto je krajně nesprávné zlobit se proto na druhé a raději bychom jim měli děkovat za tuto službu. Sloužíme, pomáháme si jeden druhému navzájem, nikdo není lepší ani horší.

Iluze EGA spočívá v tom, že nám našeptává: To ON je bezohledný, to ON je arogantní TY ne. Ty jsi jedinečný, protože ON má tyto chyby, tudíž ON se musí změnit – TY ne. Je to velice pohodlné, jak vidíte a nemusíte se sebou nic dělat. Jenom se nechat lákat temnou stranou. Jak jsem uvedl výše, jenom si přiznat, že také Já mám chyby, může být pro někoho naprosto nepřekonatelná překážka a přitom to vypadá tak jednoduše, nemyslíte?

Disharmonie

Pamatujte „celý svět je tu proto, aby nám sloužil“. Děkujme za službu, kterou nám poukazují naší bližní a děkujme jim za to, že nám ukazují naše nedostatky a chyby.

Rozloučím se s Vámi známými slovy:

Kdo jste bez viny, hoďte kamenem.

Eva a Josef

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *