Cesta ke svobodě aneb jak to všechno začalo

Úvod

Jaká cesta ke svobodě? My nejsme svobodní. Už tento název v sobě vzbuzuje notnou dávku pochyb o zdravém rozumu pisatele. Jsme opravdu svobodní? Opravdu si to myslíme, že jsme svobodní? A co, když ne.

Spousta lidí si pomyslí, co je to za blázna, který píše tyto nesmysly. Je to přece jisté, že jsme svobodní. Je to vědecky dokázáno, a když to není dokázáno, tak to nemůže být pravda! Dokaž pisálku, že nejsme svobodní. Jsme přece lidi a jsme pány této planety – pány tvorstva, jak se říká. Nedivím se, že spousta lidí takto smýšlí (nechci říkat jestli většina nebo menšina, to si opravdu netroufám říci a je to jedno).

Ještě mě máte pořád rádi, ještě jste vydrželi číst tyto snůšky smyšlenek a blábolů. Ti, co přes své EGO přenesou, že nemusí vědět všechno, že i když se to zdá být od začátku notný nesmysl, to co je jím předkládáno v tomto materiálu (i když je nám od narození vtloukáno do hlavy a to nejenom ve škole spousta polopravd a lží sloužících hierarchii sledujících přesný cíl, ale o tom až později) zkuste ještě chvíli vydržet a číst dál.

Oprostěte se od emocí (zvláštní, jak dokážou být u člověka velice rychle aktivovány negativní emoce. Proč se stejnou rychlostí a intenzitou nejsou aktivovány pozitivní emoce nebo dokonce láska? Proč je to tak těžké – nezdá se Vám to trochu podivné!?) a čtete, prosím, dál. Nikdo zde nechce, abyste s tím, co je zde uvedené, souhlasili nebo se s tím ztotožnili. Nenechte si nakukat do hlavy nějaké nesmysly, nenechte sebou manipulovat, máte přece svobodnou volbu. Vy přece sami nejlépe víte, co je pravda a co lež, nebo jinak řečeno, skutečná realita a co iluze. Prostě si jenom tyto informace přečtěte až do konce a potom přemýšlejte nebo suďte (odsuzujte, chcete-li).

Ale navzdory všemu, co je v úvodu prezentováno, a Ti, co máte trochu odvahy a překonáte první odpor vyvolaný lidským EGEM, nebo Vy, co jste trochu zvědaví, prosím

ČTĚTE DÁL…

Jak to všechno začalo

Nebudete věřit, ale přijmout myšlenku, že člověk není svobodný, že je bezohledně využíván a zneužíván různými způsoby (např. jako zdroj potravy, nebo jako otrok pro pracovní sílu nebo dokonce jako surovina atd.), je opravdu těžké. Nějakým záhadným způsobem má člověk tendenci neustále sám sobě nalhávat (možná proto, že je ovládán v mnoha svých tělech včetně fyzického…), že to vlastně není tak špatné, že je mu vlastně dobře, že se mu nic neděje. Svým způsobem může být tato vlastnost určitou devizou na překonávání strastí a problémů, jenomže zde je to spíše přítěží.

Proč je tomu tak těžké uvěřit? Možná proto, že sami se chováme k jiným živým bytostem (zvířatům, rostlinám – ano rostliny jsou také živé bytosti) stejně bezohledně, sobecky a brutálně. My, kteří si myslíme, že všechno ovládáme. Omyl, velký omyl!

Všechno začalo, knihou autorky Dr. Edit Fioreové – „Tajemství zbloudilých duší“ (v současné době nejde tato kniha nikde sehnat – že by náhoda???!!!). Tato kniha uvádí dlouholeté zkušenosti autorky (psychoterapeutky) při léčení různých psychických poruch. Autorka během své praxe a výzkumu zjistila, že mezi námi lidmi se pohybují také jiné bytosti. Bytosti pro nás normálním (netrénovaným) zrakem neviditelné (jinak hmotné nebo energetické, chcete-li). Tyto bytosti nazvala duchové. Zjistila, že po smrti člověka (kdy umírá fyzické tělo) se uvolňuje tzv. duch, který odchází do „jiné dimenze“. Problém je v tom, že spousta duchů neodejde do „jiné dimenze“, protože většinou o ní ani neví a během fyzického života se o ní nic nedozvěděl. Tyto zbloudilé duše pak putují po světě a hledají si útočiště u žijících lidí (přivtělí se k nim), aby mohli odčerpávat potřebnou energii k životu. Tyto duchy pak nazvala autorka tzv. diskarnáty. Autorka také zjistila, že po odstranění diskarnátů (odvedení do „jiné dimenze“) všechny psychické problémy (schizofrenie, homosexualita, sebevražedné sklony atd. pominuly). Jenomže také zjistila, že problémy pominuly do té doby, dokud se „uzdraveného“ člověka nezmocnili další potulující se diskarnáti. Objevila potom ochrannou „techniku bílého světla“, pomocí které se může uzdravený člověk (rozumějte zbavený cizích duchů) chránit, před diskarnáty. Uzdravený člověk potom lépe a zřetelněji vnímá vlastního ducha (intuici), která ho vede ven ke svobodě a na cestě poznání.

Tyto informace a další, které budou dále uvedeny, pocházejí z dlouhodobého výzkumu a praxe spousty odvážných lidí a běžně nejsou nikde dostupné. A to schválně, protože tyto informace jsou úmyslně zamlžovány nebo zatajovány „Hierarchií“. Hierarchie tak sleduje své cíle, jak udržet spoustu rozličných bytostí (nejenom lidí) v „otroctví“, kterého využívá.

Systém otroctví můžeme nazvat názvem jednoho amerického filmu, který v sobě skrývá opravdový pohled na skutečnou realitu bytí, než by se na první pohled zdálo. Nazvěme ho tedy MATRIX.

MATRIX

Co je to MATRIX?

„Manipulace. Matrix je uměle vytvořený iluzorní svět, stvořený k tomu, aby nás mohli ovládat a proměnit lidské bytosti v tohle.“

Morpheus
Morpheus

Vysvětlit přesně, co je to MATRIX je velice obtížné. To znáte, když už si myslíte, že je to jasné a potom zjistíte, že existuje další skutečnost, která vám zbortí dosavadní představu a vy musíte začít znovu, ale s tím, že víte, že stará cesta (starý způsob myšlení) není to pravé ořechové. A tak se krůček po krůčku posunujete dopředu. Dalším problémem je (a teď se neurazte) vůbec pochopit a hlavně vstřebat, co je to MATRIX. Velice zjednodušeně a schématicky zkusíme nastínit systém MATRIX na schématu (viz níže).

Ono není důležité zcela detailně pochopit, jak MATRIX funguje a jaké jsou jeho veškeré zákonitosti. Mohli byste také zabřednout do tohoto problému místo toho, abyste šli po cestě ke svobodě. Jinými slovy se to dá vysvětlit na příkladu. Nepotřebujete vědět jak zcela funguje mikrovlnka. Vám stačí vědět, kde se zapíná a jak si ohřejete jídlo. Nebudete přece nejdřív přemýšlet, jak vyrobit elektřinu. Nebudete zítra stavět vysokou pec, abyste mohli získat železo a na válcovací stolici si válcovat dráty na přívod elektřiny do mikrovlnky, když jí budete chtít zapnout. A to již nemluvě o výstavbě pec na vypálení vyzdívky pro vysokou pec, atd. Stejně jak neřešíte problém mikrovlnky, tak neřešte zcela problém MATRIXU. Důležité je uvědomit si a smířit se s pravdou, že jsme součástí „otrokářského“ systému.

Matrix

Vysvětlení schéma MATRIX

Jak je vidět na schémátku, tak existuje ve vesmíru univerzální kosmický zdroj energie (někteří z Vás ji můžou nazvat univerzální božská energie). Ve skutečnosti je to jedno. Jde spíše jenom o pojmy. Z tohoto zdroje čerpá energii náš duch a od ducha my (s klasickou potravou je to trochu jinak, ale to později). Problém je, že Hierarchie nemůže čerpat životodárnou energii z univerzálního kosmického zdroje (proč je nám zatím záhadou) a proto si našla způsob nebo systém, jak tuto životodárnou energii ukrást. Právě k tomuto účelu slouží lidé Hierarchii. Pyramidální struktura Hierarchie není náhodná a její vzor se promítá až do naší dimenze (např. struktura v podniku ředitel-náměstci-atd. atd.). Dalším důležitým poznatkem je, že Hierarchie se neživí čistou energií z univerzálního zdroje tak jak přichází (všeobjímající láska – pouze pro základní představu) (zelená čára), ale upravenou energií (našimi emocemi přesněji řečeno negativními emocemi – pouze pro základní představu) (šedá tlustá dvoj-šipka). Takže nejenom, že sloužíme hierarchii jako dojné krávy, ale dokonce i jako transformátory energie.

Jen tak se chvilku zamyslete, uvědomte si, jak je velice snadné se rozčílit, cítit závist, nenávist, zlobu atd. a jak je velice těžké a řídké cítit radost, lásku, POKORU atd. Toto není žádná náhoda, je to účelové opatření Hierarchie, jak podojit stádečko lidí a připravit je tak o drahocennou energii. Věřte, že když prožíváte negativní emoce, tak Hierarchie HODUJE.

No dobře a když jsme se tedy hořce smířili s touto skutečností tak co se s tím dá dělat?

Co se s tím dá dělat?

Domnívám se, že film jasně ukazuje již starý hinduistický názor, že tento svět je MÁJÁ. Pokud je to pravda, naskýtá se otázka, co s tím, resp. jaké máme šance přejít z virtuálního světa, (virtualita = v tomto případě májá) do reality. Máme vůbec šanci? Pokud se zabýváte magií, esoterikou, šamanismem atd., je spousta velice dobrých rad a cvičení, žel mají jeden nedostatek.

Vše je určeno pro MÁJU!!!

Domnívám se, že to je právě cílem, když už se našli jedinci, kteří pochopili, že je něco jiného než náš běžný svět okolo nás. Je lépe jim nabídnout širší záběr a možnosti, jen je udržet v systému, tj. ve virtuální realitě. Proto asi bylo vytvořeno tolik učení s různými stupni poznání a možnostmi. Člověk, resp. tvor, který si takto říká, jde stále výš a výš – a vůbec si neuvědomuje, že jde žádaným směrem těch, kteří tuto virtuální realitu řídí.

ALE co když máme možnost vystoupit z tohoto virtuálního světa a přejít do reálného světa, který je pro nás naprosto dobře skryt, respektive dokud se sami nerozhodneme ho najít, tak nemáme možnost (ono se dá těžko hledat něco, když o tom nic nevíme).

Myslím si, že základem je být pouze ve spojení se svým duchem. To znamená zbavit se takzvaných přivtělenců nebo takzvaných zbloudilých duší. Začít meditovat nejen se sebou, ale ještě přes někoho blízkého, ke komu máme důvěru. To proto, abychom nebyli svedeni svým egem na jednu z mnoha cest máji. A pak takto postupně pokračovat dál a dál, až třeba narazíme na něco, o čem jsme neměli ani to nejmenší tušení.

Je asi zřejmé, že to nepůjde masově, ale jednotlivci mají asi šanci. V davu se lze dobře ukrýt.

Eva a Josef

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *