Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvičení 2

Ty z Vás, kteří se dostali náhodně k tomuto článku chci upozornit, abyste si nejdřív prostudovali předchozí související části (články), které Vám jistě pomůžou lépe vniknout do problematiky (už jenom pro ujasnění některých pojmů).

Cesta ke svobodě aneb jak to všechno začalo
Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvičení 1
Disharmonie
Celý svět je tu proto, aby nám sloužil

„Odpojení od Matrixu a Duchova Klec“

Je technika (cvičení), která se stane součástí Meditace (souboru cvičení) popsané v článku Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvičení 1.

Meditace se bude tedy skládat z těchto sousledných cvičení, které pro zopakování uvedu heslovitě:
 1. Výběr místa a pozice (dle předchozího popisu)
 2. Připojení (dle předchozího popisu)
 3. Energetizace čaker (dle předchozího popisu)
 4. Odpojení psů (dle předchozího popisu)
 5. Pročištění (dle předchozího popisu)
 6. Technika „Bílého světla“ (dle předchozího popisu)
 7. Ochrana vyšších těl růžově-stříbro-zlatým světlem (dle předchozího popisu)
 8. „Odpojení od Matrixu a Duchova Klec“
 9. Odpuštění (dle předchozího popisu)
 10. Prosba o odpuštění (dle předchozího popisu)
 11. Poděkování (dle předchozího popisu)
 12. Dočerpání energie Ducha (dle předchozího popisu)

Ano jak je vidět z této osnovy, je cvičení „Odpojení od Matrixu a Duchova Klec“ vloženo před část Odpuštění, Prosba o odpuštění a poděkování, Dočerpání energie Ducha, které patří na závěr Meditace.

Nyní už přejděme k popisu samotné techniky (cvičení).

„Odpojení od Matrixu a Duchova Klec“

Duchova Klec - 1. vedení energie

Bílá postava znázorňuje fyzické tělo a šedá postava znázorňuje „dvojníka“ (naší temnou stánku).

Podobně jak je znázorněno na tomto obrázku přiveďte energii našeho Ducha do výšky (úrovně) oblasti 4. čakry ve vzdálenosti cca 30 cm od hrudního koše na straně fyzického těla a na straně těla dvojníkova.

Současně s přivedením energie našeho ducha si představujte rozetnutí napojení Matrixu.

Napojení Matrixu (v oblasti 4. čakry) si můžete představit jako nějaký kabel, který rozetnete paprskem Ducha o tloušťce cca 15 cm.

Duchova Klec - 2. vedení energie

V místě rozetnutí napojení Matrixu, se rozdělí energie Ducha na dva proudy.

 1. První proud energie našeho ducha vyšlete proti zbylému napojení Matrixu (kabelu) směrem do 4. čakry z obou stran, jak od strany fyzického těla, tak od strany „dvojníka“.
 2. Druhý proud energie našeho ducha vyšlete proti napojení Matrixu (kabelu) a vytlačujte napojení Matrixu skrz svá vyšší energetická těla (VET) až za ochranný val, až za hranice Matrixu.

Ti z Vás, kteří budou mít intuitivní pocit, že byste měli vytlačovat napojení Matrixu ještě dále, tak můžete učinit dle vlastního pocitu (o této problematice se něco dozvíte v dalším článku).

Mezi energií ducha a napojením Matrixu, které budete vytlačovat si představte energetické rozhraní (např. jako desku, která tlačí proti napojení Matrixu).

Duchova Klec - 3. vedení energie

 1. Po odtlačení napojení Matrixu až za okraj (hranice) Matrixu nebo ještě dále, vyšlete z prvního proudu energie vašeho ducha (viz výše) další proud energie vašeho Ducha směrem k nohám, jak na straně fyzického těla tak na straně dvojníka.
 2. U nohou se tento další proud energie našeho ducha rozdělí na další dva proudy (jak na straně fyzického těla, tak na straně dvojníka), kdy jeden směřuje k levému kotníku a druhý k pravému kotníku,
 3. pokračují podél boční strany levého i pravého lýtka, potom stehna až do úrovně (výšky) první čakry. Zde dochází k dalšímu rozdělení proudu energie našeho Ducha následovně (barevně rozlišeno):
 4. (znázorněno modrou barvou) tyto dva proudy (levý a pravý) se otočí směrem k první čakře a spojí se s centrem hadí síly. Zde se promíchá energie našeho ducha s naší hadí silou
 5. a společně postupuje jako jeden proud skrz první, druhou, třetí čakru do čakry čtvrté, kde se zastaví a vytvoří energetickou kouli (zdroj naší vnitřní energie).
 6. (znázorněno zelenou barvou) tyto dva proudy (levý a pravý) pokračují dále vzhůru po bocích (pánvi), žebrech až do úrovně (výšky) 4. čakry,
 7. kde se směr těchto dvou proudů (levého a pravého) otočí směrem k 4. čakře a vstoupí do 4. čakry, kde se spojí se zdrojem naší vnitřní energie.

Duchova Klec - 4. vedení energie

Obdobně jako v předchozím případě budeme postupovat i u horní části těla.

 1. Z prvního proudu energie vašeho ducha (viz výše) vyšlete směrem k hlavě, jak na straně fyzického těla tak na straně dvojníka, proud energie vašeho ducha k 7. čakře. V oblasti sedmé čakry se oba proudy energie vašeho ducha (pro lepší orientaci je vše znázorněno zelenou barvou):
 2. spojí a proudí skrz sedmou, šestou, pátou čakru do čakry čtvrté.
 3. rozdělí do dalších proudů na levou stranu a pravou stranu a potom proudí dolů po tvářích, krku a ramenou do úrovně (výšky) 4. čakry, kde se jejich směr otočí směrem k 4. čakře a vstoupí do ní.

Duchova Klec - pohled od páteře

Na tomto obrázku je pro lepší představivost znázorněn pohled od páteře. Stejná „klec“ je jak pro fyzické tělo, tak pro „dvojníka“ (zrcadlově pootočená, kdy dvojník stojí zády k zádům fyzického těla).

Duchova Klec - kompletní konstrukce

Na tomto obrázku je znázorněna kompletně sestrojená „Duchova klec“. Nyní je potřeba provést poslední cvičení – prozáření fyzického těla a těla dvojníkova energií vašeho Ducha.

Prozáření fyzického těla

Provedete tak, že si představíte, jako by se kolem proudu (paprsku nebo kabelu – pro lepší představivost) tvořilo energetické pole, které prozařuje vše ve svém blízkém okolí, tedy části vašeho fyzického těla. Začněte se prozařovat od chodidel, potom prozařujte lýtka, stehna, hýždě, trup a nakonec hlavu. Představujte si jak je vaše fyzické tělo intenzivně prozařováno energií vašeho ducha a jak je vaše tělo očišťováno a uzdravováno. Stejný postup aplikujte i na prozáření těla „dvojníkova“.

Prozáření těl

Nyní již zbývá poslední a konečná fáze celého cvičení. Prozářit všechna vyšší energetická těla (dále jen VET).

Soustřeďte se na centrum vaší vnitřní energie vybudované ve 4. čakře a z tohoto centra rozveďte energii do všech VET, které intenzivně prozařujte a představujte si, jak jsou také tyto VET očišťována a uzdravována.

Poznámka

V případě, že byste měli během prozařování VET nedostatek energie, dočerpejte si požadované množství přes „Duchovu klec“ od vašeho Ducha.

Důležité upozornění
Pokud budete po Meditaci zpocení, neváhejte a osprchujte se. V žádném případě nenechávejte na sobě, žádný pot nebo nečistoty vyloučené z Vašeho fyzického těla během Meditace.

S pozdravem Bubuláci
EVA + JOSEF


Jedno upozornění na závěr

V předchozím díle „Odkrytá tajemství Matrixu aneb praktická cvičení 1“ došlo k chybě. Z Našeho pohledu k dost závažné chybě. Proto bychom se také touhle cestou chtěli omluvit čtenářům za toto nedorozumění a v poznámce uvádíme opravenou (správnou část textu).

Možná, že na některých WWW stránkách bude již tato chyba opravena, možná, že na některých WWW stránkách ne. Prosím zkontrolujte si Váš text, zda neobsahuje tuto chybu.

ad) kapitola Pročištění

Chybný text

Nyní si představte, jak se vaše fyzické tělo smršťuje směrem do vaší čtvrté čakry a před sebou hrne a proceďuje vaší vnitřní energii tak, že veškerá vaše pozitivní energie prochází skrz polopropustnou blánu a veškerá negativní a cizí energie se stačuje a koncentruje. V okamžiku, kdy se vaše tělo zmenší, např. do velikosti míče, začne se uvolňovat na povrch do koule zelené „Univerzální kosmické energie“ vše cizí, negativní a špatné a okamžitě se rozplývat a ztrácet v „Univerzální kosmické energii“. Tento postup opakujte se všemi ostatními těly až po „obal hadí síly“.

Správný text

Nyní si představte, jak se vaše fyzické tělo smršťuje směrem do vaší třetí čakry a před sebou hrne a proceďuje vaší vnitřní energii tak, že veškerá vaše pozitivní energie prochází skrz polopropustnou blánu a veškerá negativní a cizí energie se stačuje a koncentruje. V okamžiku, kdy se vaše tělo zmenší, např. do velikosti míče, začne se uvolňovat na povrch do koule zelené „Univerzální kosmické energie“ vše cizí, negativní a špatné a okamžitě se rozplývat a ztrácet v „Univerzální kosmické energii“. Tento postup opakujte se všemi ostatními těly až po „ochranný val“.

ad) kapitola Ochrana vyšších těl – růžově-stříbro-zlatým světlem – paprskem

Chybný text

V další fázi meditace si představte ve čtvrté čakře (bodu) růžově-stříbro-zlatou kouli energie.

Správný text

V další fázi meditace si představte ve třetí čakře (bodu) růžově-stříbro-zlatou kouli energie.

KONEC

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *