Gnostické učení

Apolón, Kristus

Řecké slovo Gnosis (Gnóze) se vztahuje na znalosti získané prostřednictvím zkušenosti probuzeného vědomí, oproti znalostem které nám byly řečeny nebo kterým věříme. Pravá Gnóze je univerzální pro celé lidstvo, která osvobozuje vědomí od utrpení. Gnóze (pod jakýmkoli názvem v historii nebo kultuře) je vědomé, zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo pojmové poznání, víra nebo teorie. Gnostický student hledá získání své vlastní přímé zkušenosti světla (Pravdy) tím, že probudí vědomí a odstraní zatemnění před vnímáním.

Co je Gnóze

Všechny znalosti/poznání pocházejí z jednoho zdroje. Lidstvo má pro tento zdroj mnoho jmen, my to mu říkáme Gnóze.

Gnóze: z řeckého γνῶσις – znalosti/poznání.

  1. Vyšší význam slova gnóze, je poznání ze zkušenosti, zejména zkušenosti z božství nebo toho, co je za hranicemi pěti smyslů. Slovo gnóze se nevztahuje na znalosti, které nám byly řečeny nebo kterým věříme. Gnóze je vědomé, zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo konceptuální znalosti, přesvědčení nebo teorie. Tento termín je synonymem hebrejského דעת „da’ath“, arabského „ma’rifah“, tibetského „rigpä“ a sanskrtského „jna“.
  2. Gnóze může také odkazovat na tradici, která ztělesňuje základní moudrost nebo poznání lidstva. Ve fyzickém světě pod tímto jménem nebyla známa, protože vždy přijala různá vzhledy v závislosti na kultuře, čase a místě.

Význam Gnóze

Řecké slovo gnóze (γνῶσις) znamená druh znalostí/poznání, které pocházejí z vlastní zkušenosti a zahrnují celou osobu. To znamená, že se jedná o pravé poznání pravdy. Skutečnost nebo pravda, přesně nezapadá do představy, dogmata nebo teorie, a proto skutečná gnóze musí být také něco, co člověk musí zažít. Osobní zkušenost není přenosná v abstraktních pojmech. Pojem je pouze myšlenka, ale zkušenost je mnohem více, než jen myšlenka. Jinými slovy, skutečná gnóze je zážitek, který se vymyká pojmem, přesvědčení nebo jakékoli snaze o jeho interpretaci. Pokud tomu chcete pochopit, musíte to zažít. To je důvod, proč skutečné duchovno je založeno na vlastním úsilí, jak poznat pravdu, a způsob, jak dosáhnout tuto zkušenost je především praktický.

Nicméně abychom pochopili, co prožíváme, tak musíme studovat zkušenosti ostatních. Za tímto účelem se raději spoléháme na ty, kteří v sobě ukázali kvality, které si my přejeme ztělesnit: hluboká láska ke všem bytostem, brilantní inteligence a oslnivá radost. A proto se spoléháme na nejvýznamnější lidské bytosti a jejich dědictví, v každé oblasti poznání: filozofie, vědy, umění a náboženství.

Každá studie světové filozofie, náboženství a duchovních tradic ukazuje stejné zásady, motivy a symboly. Zatímco někteří tvrdí, že se jedná o pouhou náhodu nebo nevědomý impuls, pravda je daleko mocnější: všudypřítomná symbolika a záměr světových tradic je všude stejný, protože existuje jeden všudypřítomný zdroj všeho poznání, ale jehož skutečná forma a význam je pouze mlhavě vnímána spícím vědomím lidstva. Právě kvůli tomuto občas přicházejí poslové, aby objasnily Jeden Pravdivý Zdroj: poslové jako Buddha, Ježíš, Mohammed, Quetzalcoatl, Krišna, Mojžíš, Fu Ji a mnoho dalších, všichni učili gnózi, ale podle potřeb doby a místa.

Apolón, Kristus

Účel Gnóze

Gnóze je starodávné a univerzální poznání, které je základem všeho poznání. Každá forma vědy, filozofie, umění a náboženství vznikla ze stejného zdroje. To je důvod, proč v starověku byly vědomosti učené integrovaným způsobem, jako jeden celek, na rozdíl od moderního přístupu, který se pokouší rozdělit poznání do oddělených oblastí, čímž uměle rozdělují něco, co by nemělo být rozděleno. To má za následek všechny nejasnosti a nedorozumění, které sužují lidstvo po staletí, ve kterých náboženství bojuje s vědou a umění bojuje s náboženstvím atd.

Pokud jde o náboženství, Gnóze je zdrojem poznání v každém hlavním náboženství. Není omezena na jednu konkrétní kulturu, místo nebo čas. Gnostickou Moudrost najdeme v Křesťanství, Buddhismu, Islámu, Hinduismu, Judaismu, Tantře, Zoroastrianismu, Pohanství a v mnoho dalších.

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *