Možný výklad „vyhnání Adama a Evy z Ráje“ – pokračování článku

Adam a Eva

Máme to takřka všichni stále před očima, teda všichni kdo vyrůstali v křesťanském prostředí. V následujících řádcích se pokusíme poodhalit asi jedno z tajemství, které je známo, ale „zakopaný pes“ je v tom, že se jedná asi o víceúrovňový systém vnímání. Budeme asi překvapeni k jakým závěrům se dopátráme prostým shlédnutím obrazu.

Následně budeme rozplétat naprosto jednoduchou logickou hádanku, která nám ukáže, že fráze „obraz vydá za tisíce slov“ a „nejlépe schované je to, co máme stále před očima“, je pravdivá. Geniální fígl je v tom, že toto tajemství může aplikovat každý člověk, ale další rovinu jen každý lidský pár (až pochopí celek), tedy jen žena-muž.

 

Pro připomenutí vraťme se k původnímu článku nyní s doplňky, tedy:

Možný výklad „vyhnaní Adama a Evy z Ráje“

Adam a EvaV gnostickém učení se příběh o prvotním hříchu interpretuje obvykle odlišně. Jelikož je stvořitel tohoto světa chápán jako zlý, jeho příkazy mají za úkol člověka uvěznit a zahalit mu pravdu o něm samém tak, aby se jí nemohl dopátrat. Had tedy, pokud Adamovi a Evě říká, že „budou jako Bůh“, pak je nenabádá ke zlému, ale pouze jim vyjevuje, kým skutečně jsou. Proto je v těchto systémech had často symbolem tajného, spásného poznání.

Pokud budeme tedy vycházet z výše uvedeného tak obrázek, který je notorický znám všem křesťanům i těm, kteří v tomto prostředí vyrůstali, je poněkud mylně vyložen, ale vychází z pravdivého odkazu.

Asi správná interpretace obrázku
 1. Adam a Eva jsou nejen skutečný muž a žena, ale znázorňuji opaky téhož (jing-jang, plus-minus, muž-žena, apod.).
 2. Had, který se plazí směrem dolů, zde reprezentuje nejen skutečného hada či spíše draka, ale i jako symbol (např. vlnovka-jing-jang, více vlnovek-ida a pingala). Mimochodem, opravdu jsou strážci vědění, nevím zda-li spásného, ale určitě nějakého.
 3. Když Adam i Eva okusí jablko, zde jako symbol poznání objeví něco nového – 1. rovina poznání.
 4. Strom je pak symbol cesty hada se shora (nebesa, vyšší forma poznání).

Čili je nám asi stále ukazován obrázek cesty člověka k osvobození, ale jeho výklad v bibli se liší pouze výsledkem, jinak je obrázek naprosto pravdivý.

Svatá trojice

Svatá trojiceJiná podoba, nyní zvaná svatá trojice, lépe vystihuje podstatu výkladu.

Asi správná interpretace obrázku
 1. Buch otee“ a „Buch sin“ jsou Adam a Eva, znázorňuji opaky téhož (jing-jang, plus-minus, muž-žena apod.).
 2. Buch“ je asi had, který reprezentuje nejen skutečného hada či spíše draka, ale i jako symbol (např. vlnovka-jing-jang, více vlnovek-ida a pingala).
Asi chybí tato pasáž

Když Adam i Eva okusí jablko, zde jako symbol poznání objeví něco nového – 1. rovina poznáníúmyslně vynechané, ale znázorněné ve schématu pod hlavou. Strom je pak symbol cesty hada se shora, (nebesa, vyšší forma poznání).

Pro změnu je zde znázorněn výsledek

Duch svati“ je to ono něco nového – 1. rovina poznání. Spojnice mezi jednotlivými body pak odpovídá skutečnému znázornění proudu, řekněme např. energie. (Mimochodem to připomíná část sefirotu, ale v tomto případě by to ukazovalo i na upravenou Sefer Jeciru).

Trojúhelník, 3 nosy, 3 hlavy je pak znázorněním téhož se zdůrazněním na současnou znalost všech tří symbolů, výsledek se projeví v hlavě.

I zde je ukazován obrázek cesty člověka k poznání.

V této fází je mimořádně důležité si uvědomit

Svatá trojice

že každý člověk má v sobě tuto svatou trojici, zopakujme si to:
 1. Buch otee – světlá strana člověka, pozitivní složka.
 2. Buch sin – temná strana člověka, negativní složka.
 3. Buch – ida a pingala, symbolizují splynutí světla a temné strany, v tomto případě vědomý prožitek splynutí těchto složek
 4. Duch svati (jablko)výsledek – nové poznání – 1. rovina poznání.

Svatá trojice

Buch – ida a pingala, symbolizuji splynutí světlé a temné strany, v tomto případě vědomý prožitek splynutí těchto složek, který není vidět ve vyobrazení svaté trojice – trojúhelník – uvědomělým prožitkem se stává viditelným a pak obrázek vypadá takto (zobrazen vpravo).

Rázem se z trojúhelníku stává čtyřstěn, jak nám ukazuje schéma, které drží člověk oběma rukama (znázorněné prsty každé ruky).

Dvě trojice lidských hlav pravděpodobně, zdůrazňují nutnost prožitku, jinak řečeno plné uvědomění těchto parametrů. Dalo by se to přirovnat k situaci kdy se v autoškole učíme jak řídit auto, ale dokud ho neřídíme tak jen teoretizujeme. Až sedneme za volant a rozjedeme se, tehdy máme prožitek o kterém zde hovoříme.

Nyní je důležité si plně uvědomit,
že toto může dokázat každý z nás, ať žena či muž.

Nyní se dostáváme opět na začátek

Pokud se najdou muž a žena, kteří dospěji do tohoto stavu poznání a jsou-li si velice blízcí partneři, tedy:

 1. Žena: již nové poznání – 1. rovina poznání
 2. Muž: již nové poznání – 1. rovina poznání
 3. Had: symbolizuje i v praxi splynutí ženy (nové poznání – 1. rovina poznání) a muže (nové poznání – 1. rovina poznání)

Výsledkem pak je

Duch svati (jablko) – nové poznání na vyšší úrovni pro oba partnery společné – 2. rovina poznání

Toto nové poznání – 2. rovina poznání – si tedy můžeme pomyslně představit tak, že oba čtyřstěny otočené vrcholem Duch svati (jablko) proti sobě, (muž a žena), splynou ve vyvážený celek, tedy v toto:

Merkaba

Ano, je to tzv. merkaba. Mer = světlo, Ka = duch, Ba = tělo

Slovo MERKABA se používá v hebrejském i v egyptském jazyce. Je jím označován světelný dvojitý hvězdicovitý čtyřstěn, který obklopuje lidské tělo a spojuje ho se zemí a s kosmem. Může být viděn také jako trojdimenzionální Hvězda Davidova.

Toto označení merkaby je asi již degradovaná respektive označuje část merkaby, Pravděpodobně zde hovoříme o 1. rovině poznání, a lze se o ni dočíst na internetu v mnoha článcích.

Asi původní verze byla

Slovo MERKABA Je jím označován světelný dvojitý hvězdicovitý čtyřstěn, který obklopuje lidské těla a spojuje nejen se zemí, ale především s něčím co obklopuje čínskou monádu (viz. následující obrázek).

Monáda

Nepravidelný mnohoúhelník obklopující monádu je znázorněním něčeho nekonečného pro co nemáme pojmenování. Nejblíže je pojmenování energie, ale i toto je na hony vzdálené naši představě.

Zjednodušeně si Merkabu můžeme představit jako vozidlo dopravující člověka do výšedimenzionálních světů. Jeho ovládnutím lze transformovat čas, prostor a dimenze. Toto světelné vozidlo (pole) je holograficky obsaženo v každé buňce, představuje důležitou součást našeho těla. Prostupuje naším tělem jako trojdimenzionální geometrická síť dvojitého čtyřstěnu, která zůstává nefunkční do té doby, než dojde k dvoustupňové proměně muže a ženy.

Merkaba se postupně stane živou.
Jakmile je živá, vše je možné.

Na internetu se můžeme o merkabě dočíst spousty informaci i protichůdných. Vše je dáno mírou poznání a úhlem pohledu. Nicméně, zde jsme si ukázali, kam až lze dospět v možné interpretaci obrázku: „vyhnaní Adama a Evy z Ráje“. Ano, jedna z variant je možnost totálního fantazírování a pomatení mysli, ale může to být i opak tohoto tvrzení, tedy.

Opravdu to tak může být.

Jedná z možných cest k tomuto poznání je na těchto stránkách.


PS:
Pokud bychom připustili, že „opravdu to tak může být“, pak by mohlo být i pravdivé následující.

Proč „Květina Života“? Proto, že podle starobylých tradic reprezentuje „strom“, který produkuje „květ“ jež zase produkuje „semeno“ ze kterého opět vyroste „strom“.

Pak ve vztahu k tomuto článku dochází od 2. úrovně poznání k zacyklení. Pár (dvojice) by se pak dostal doslova do víru nalezení cesty, nevíme zdali zpět do Ráje, ale asi určitě ven z Matrixu.

Matrix

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *