Pohled na čínskou monádu možná v jiných souvislostech

Cílem a smyslem tohoto článku je hrubé shrnutí tohoto symbolu z pohledu možného hlubšího pochopení souvislosti ve smyslu takzvaného toku energie.

Jin a jang (Wikipedie)

Koncept jin–jang má původ v dávné čínské filosofii a popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru… A osvojily si je obě čínské filosofie, Taoismus a Konfucianismus

Jing-jang

Toto je běžné vyobrazení sil jin-jang, tzv. čínská monáda. Jak si ukážeme v závěru, pravděpodobně je to jen méně důležitá součást sil, které jsou přístupné všem.

Pokusíme se nyní tento obrázek rozebrat, tj. co znázorňuje

  1. Bílou část s černým puntíkem.
  2. Černou část s bílým puntíkem.
  3. Sinusovku jako rozhraní černé a bílé časti.
  4. To vše uzavřené v kruhu.

Nyní se pokusíme vysvětli jednotlivé body

  1. Bílou část s černým puntíkem – nějaká forma energie (ale i náboženství, filosofie, přírodních sil, různé formy magie, esoteriky apod.), která v sobě zahrnuje i zárodek opaku jmenovaného.
  2. Černou část s bílým puntíkem – opačná forma nějaké energie, (ale i náboženství, filosofie, přírodních sil, různé formy magie, esoteriky apod.), která v sobě zahrnuje i zárodek výše jmenovaného.

V těchto dvou částech je v podstatě obsaženo vše týkající se tohoto světa a vesmíru se všemi dimenzemi,paralelními vesmíry…, přírodních sil, různých forem energii, filosofií, náboženství včetně materialismu (tzv. vědeckého pojetí), všeho živého i z pohledu psychických sil. Je to prostě vše co okolo vnímáme svými pěti smysly a pomocí fyzických zařízení a částečně i při meditacích apod.

Nyní se dostáváme k zajímavější a méně známe části a to:

  1. Sinusovku jako rozhraní černé a bílé časti – jedná se pravděpodobně o vyjádření sil z pohledu určité formy náboženství ve smyslu poznání a zkrocení vnitřních sil člověka (asi určitě to jsou např. čistá forma taoismu, buddhismu – nikoliv jejich odnože). Tato sinusovka nám má znázornit to, že čím více zklidníme vnitřní síly, tím více balancuje na této čáře a jsme schopni vnímat a uvědomovat si nejen bílou a černou část nějaké formy, ale i že existuje část d).
  2. To vše uzavřené v kruhu – v prostoru je kruh koule. Jinými slovy řečeno uvědomíme si, že vše obsaženo v a) a b) je ve skutečnosti uzavřené a to je MATRIX (doporučuji shlédnout všechny díly filmu stejně pojmenované trilogie – pro lepší pochopení toho co je zde napsáno), hinduisté používají termín MÁJÁ.

To jsme nějakým způsobem probrali známé nebo i méně známe informace.

Co je tedy skryté a ne zcela zřejmé?

Nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu co je skryté a ne zcela zřejmé a to, že:

Obrázek čínské monády by měl asi správně vypadat takto nebo nějak podobně:

Monáda

Tento obrázek navíc znázorňuje to, že celá čínská monáda je jen malou části něčeho daleko většího, řekněme z našeho pohledu nekonečného a pro nás naprosto neznámého.

Lze se domnívat, že toto je to prapůvodní „něco“ (pro zjednodušeni to nazývejme forma energie), z čeho vzniklo vše, co okolo vnímáme nejen našimi pěti smysly, technickým zařízením, ale i např. šestým smyslem, duchovním zrakem při meditacích apod.

Je to „ono něco“, z kterého byl vytvořen celý MATRIX.

Jen občas někde „probleskne“ termín „prapůvodní magie“ Lze se asi právem domnívat, že tento termín odkazuje právě na „ono něco“ z čeho manipulaci vzniklo vše, tzv. magie tvoření a to v pravém slova smyslu. Můžeme jen spekulovat, zda-li staří taoisté o tomto věděli a uměli s touto formou zacházet či ne.

Lze se domnívat, že jedná z cest k poznání výše uvedeného je na těchto stránkách.

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *