Přechod naší podstaty do reality

aneb iluze stále pokračuje a nebo, že by ne?!

Prolog
Dovolte nám, abychom se prezentovali. Již jen třeba proto, aby mnozí z Vás, kteří četli ucelený systém informací nazvaný „Cesta ke svobodě…“, našli odvahu jít touto cestou, která je ve svém poznání velice, velice zvláštní a odlišná.

Jak můžete vidět na fotografiích jsme docela běžní, ničím zvláštní lidské bytosti.

I my jsme odmítali uvěřit skutečnostem, které jsme poznávali.

Pokud bychom si chtěli fandit, tak je neuvěřitelné, že nám bylo umožněno poznat, že pravděpodobně veškeré učení a filosofie, které jsou ve světě prezentované slouží pouze k manipulaci lidí za účelem zotročení.

Jistě si budete myslet, to co my: „je to blábol“, „další nafoukanci, kteří si myslí, že sežrali veškerou moudrost“. „Kdyby to byla pravda, proč na to nikdo nepřišel dříve?“, „Ježíš, Budha, Krišna, a mnozí další velcí mistři, Ti všichni byli svedeni“ a teď najednou nějací dva „nickové“ začnou předkládat myšlenky, které svým způsobem popírají dané učení, filosofii, … atd.

Na svou obhajobu můžeme akorát odkázat na spousty myšlenek a objevů, které byly ve své době naprosto nepřijatelné a přesto existovaly.

Taky můžete namítnout, kde bereme tu jistotu, že i zde se nejedná pouze o další cestu k manipulaci lidí za účelem zotročení. Odpověď je zdánlivě prostá. Tato cesta vám ukáže, jak tento systém funguje a proč. A pokud budete chtít, ukáže vám kudy jít a jak se dostat ven tím, že pochopíte věci, které dalece překračují vše, co jste zatím poznali, resp. co jste se kde mohli pravděpodobně dočíst. Pochopíte slabiny různých učení a filosofií a hlavně budete vědět, proč mají tyto slabiny.

Je nám jasné, že to zní nadneseně, ba přímo pyšně, ale s tím to nemá nic společného. Je to prostě fakt, který si můžete sami ověřit – pokud budete chtít. Záleží jen na vaší chuti tuto cestu vyzkoušet. Je pravděpodobné, že se vám bude systém snažit hlavně v počátku, kdy jste nejzranitelnější, znepříjemnit vaše rozhodnutí. Pokud vytrváte, myslíme si, že budete nadšeni poznáním, které se před vámi otevře.

Nejhorší na tomto je to, že pokud touto cestou nepůjdete, pravděpodobně nebudete schopni pochopit a už vůbec ne – se ztotožnit s předkládanou filosofií.

Paradoxní je na tom to, že některé fragmenty této filosofie najdete v různých učeních, ale jejich cíl je úplně jiný než náš, tj. stát se svobodným, což může opět dokládat, že předložená cesta poznání je kompletnější.

Pokud se ale vydáte naznačenou cestou, je velmi pravděpodobné, že si postupně budete uvědomovat, jak přímo geniálně je tento systém (myšleno ten, ve kterém žijeme, ne tato filozofie) zřízen. Jak skvělé má vybudované nejen kontrolní mechanismy, ale a to hlavně perfektně a důkladně propracován systém odchytávání lidských bytostí, kterým se „poštěstilo“ pochopit některé souvislosti a vstřebat informace, které pro mnohé jiné jsou „nesmysly“, např. nabízenými možnostmi a schopnostmi. Stačí obvykle tak málo, jenom souhlasit, čili říci „ANO“. Mnohdy je to prezentováno až po určité „dřině“ na sobě a různém odříkání, takže se nám to jeví jako nějaká forma odměny.

Mocným nástrojem systému je EGO a vlastní výchovný program po mnoha staletí lidské existence, který v nás docela dobře utlumil schopnost, kterou nazvěme třeba šestý smysl, intuici apod. Jen ve výjimečných okamžicích se nám poštěstí tuto schopnost použít. Pak se obvykle divíme, kde se to v nás vzalo.

Ruku v ruce s těmito nástroji jde naše pohodlnost a zvláště pokud máme nějaké schopnosti a poznání, tak je zde ještě navíc velká neochota si přiznat, že jsme třeba šlápli vedle a je nutné začít od začátku – to raději budeme hledat a obhajovat svá stanoviska třeba odkazem na bibli, na věci, které jsme již dokázali a jaké dobrodiní jsme pro mnohé udělali apod. Pokud budete číst další kapitoly, budete zaskočeni informacemi, které vám budou předloženy v této souvislosti, což vás pravděpodobně popudí ještě více, ale to je ostatně v souladu s pravidly tohoto systému (MATRIXU), kterému sloužíme a nebo naopak po zklidnění vám to umožní jiný pohled na sebe případně ostatní a tím pádem si uvědomíte určité zákonitosti.

Tolik snad na vysvětlenou k již publikované části “Cesta ke svobodě…“ a k novému tematickému bloku, který můžeme nazvat: „Přechod naší podstaty do reality aneb iluze stále pokračuje a nebo, že by ne?!

Ještě bychom si dovolili upozornit, že naše poznání se stále rozvíjí, a proto v některých okamžicích budou nastávat zdánlivé rozpory. Ovšem skutečně pouze zdánlivě, protože jak prvňáčka neučíte hned integrovat, tak i poznání musí jít postupně, aby mohlo souběžně docházet k postupné přeměně vědomí fyzického a ostatních těl. Smyslem je např. přijímat jiné energie, přistupovat k řešení různých otázek úplně jinak, skládat si stále větší a větší souvislosti a tím chápat stále globálnější poznání tohoto a jiných systémů.

Otevřenou klidnou mysl, lásku v srdci a hodně osobní odvahy vám přejí.

Bubuláci Eva a Josef.

Bubulák Eva Bubulák Josef

 

První kontakt se skutečnou realitou aneb osvobození našeho Ducha

Nyní jsme ukončili první etapu našeho poznání, ve které jsme vytvořili podmínky proto, aby náš Duch mohl přejít do pravděpodobné reality z pohledu našeho poznání.

Pro zopakování provedeme krátké shrnutí předchozího poznání. Zbavili jsme fyzické tělo cizích duchů, potom psů a osvobodili jsme vyšší energetická těla (VET) od bytostí, které je ovládaly nebo byly na ně přímo napojeny (jinými slovy odčerpávaly z vyšších energetických těl energii).

Nyní nastává velice důležitý a významný zlom ve vývoji. Jde o přechod (převod) našeho Ducha na druhou stranu – do skutečné reality. Zde se dostáváme k tomu, proč je důležitá meditace s partnerem a proč jsme uveřejnili své fotografie.

Po nějaké době meditací s partnerem (viz „Meditace přes někoho druhého“) se můžete zeptat Ducha partnera, zda-li by byl ochoten vyhledat ducha Josefa nebo Evy dle fotografií (doporučujeme před vlastní meditací – nechat partnera prohlédnout naše fotografie). Pokud bude partner souhlasit, necháte partnera, aby je našel (přes fyzická těla se kontaktujete automaticky s duchem daného fyzického těla) a můžete se zeptat, zda-li souhlasí, aby Vás odvedli do bílého pásu. Je to důležité proto, že je velice pravděpodobné, že by jste byli, resp. partnerův Duch odchycen vyššími bytostmi systému.

Možná, že jsou i jiné cesty, ale ty neznáme. V případě, že zvolíte jinou variantu, doporučujeme v každém případě nezávislou kontrolu nějaké bytosti, která je určitě mimo Černý pás.

Budete pak převedeni do bílého pásu, v našem případě k mistru Thionysovi, který vašim Duchům vysvětlí co a jak. Po návratu z takového uvedení vašich duchů do bílého pásu doporučujeme v případě meditace (cvičení) popsané v předchozích článcích (Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě 1) záměnu kosmické univerzální energie za energii bílého pásu. Je velice pravděpodobné, že v tomto období již nebudete mít potřebu provádět některá cvičení, což si můžete zkontrolovat dotazem na svého ducha přes partnera (minimalizovat tak vliv vlastního ega).

I po přechodu našeho Ducha do skutečné reality zůstává spojení Tělo-Duch, kdy fyzické tělo společně s Dvojníkem (EGEM-temnou stránkou) zůstává nadále v Černém pásu (ILUZI-virtuální realitě-MÁJI).

Je pravdou, že v této fázi vývoje (spolupráce) Duch již může bez nás být, ale ochudil by se o možnost rychlejšího vývoje. Řečeno obrazně na příkladu: Jako by jste nemohli využít dopravního prostředku (např. auta), který máte jinak k dispozici. Zůstanete na zastávce nebo můžete jít pěšky, což je ovšem pomalé a neefektivní.

V této fázi, myslíme tím vzájemnou spolupráci Těla a Ducha, se přehoupnete do „vývojového stádia“ osvobození Těla, aby mohlo také Tělo přejít do skutečné reality a stalo se skutečné. Váš Duch tak bude získávat informace (poznání), ze kterých bude pro Vás chystat učební látku (lekce) a potom samozřejmě zkoušky, zda jste zvládli danou učební látku a můžete pokročit na cestě poznání a sebezdokonalování o stupínek dál (např. do další třídy). Vy na základě takto získávaného poznání budete na oplátku posílat Ducha do nových neobjevených „končin“ REALITY (Bílého pásu), setkávat se s různými Bytostmi a novým poznáním (prostřednictvím Ducha).

Proto je vzájemná spolupráce Těla a Ducha velice důležitá

Tělo s Duchem koexistuje na bázi spolupráce, kdy Tělu zůstává tzv. právo svobodné volby a Duchovi možnost (role) cestování a získávání poznání (informací). Získané poznání potom Duch předává prostřednictvím podvědomí Tělu do vědomí. Takto se vzájemně doplňuje a urychluje vývoj jak Těla, tak Ducha. Veškeré schopnosti, kterými disponuje člověk jsou schopnostmi našeho Ducha, NE fyzického těla, jak by se jeden mylně domníval.

Poznámka autorů:
Někdy můžou být řekněme některé speciální schopnosti, kterými může disponovat člověk, propůjčeny jinou vyšší bytostí, která potom stojí za tímto člověkem (obvykle jde o nějaký typ smlouvy), ale toto je obšírné téma na samostatný článek, snad někdy později.

Zde chceme upozornit na to, že právo svobodné volby je dvousečnou zbraní, kterou si můžete způsobit mnoho škod. Duch Vám nabídne různé možnosti a vy se budete rozhodovat, kterou přijmete. Možnosti vám budou nabízet také „Odchytávači“ s cílem Vás ve vašem duchovním vývoji zbrzdit anebo lépe zastavit a stáhnou zpět. Rozhodnutím, resp. svobodnou volbou je také „NIC NEDĚLAT“ (tato volba bude velice vyhovovat Odchytávačům, sloužícím Matrixu).

Podle toho, jak se rozhodnete, bude Váš Duch pracovat (konat). Když se rozhodnete momentálně špatně, váš Duch s tím nic nenadělá a bude se muset řídit vaší volbou. Ovšem na oplátku za toto špatné rozhodnutí vám to pěkně spočítá jiným způsobem tak, aby jste pochopili, kde jste udělali chybu a příště se jí vyvarovali.

Nicméně je tato spolupráce velice účinná a zábavná. Garantujeme Vám, že časem (s rostoucím poznáním), až se za sebou rozhlédnete, jací jste byli, se budete smát. Budete se smát nad vlastní hloupostí (NEURAŽTE SE) a nad absurditou situací, ve kterých jste byli. Pochopíte, jaká to byla všechno šaškárna. Pochopíte, jak lehce a rychle podléhá člověk nástrahám (svodům) EGA a jak mu skáče na lep. Pochopíte také, jak je člověk řekněme velmi jemně „špatný“ a budete plakat.

Nikde jinde se člověk tak dobře nenasměje, jako na cestě duchovního rozvoje, zvlášť v roli pozorovatele. Časem Vám zůstanou oči pro pláč, nad sebou samými.

Pro velice zběžnou představu (ilustraci) jsme vytvořili obrázek systému Černého a Bílého pásu (ILUZE a REALITY). Jde o pouhý pokus vůbec nějakého ztvárnění neztvárnitelného pro základní představu, nelze brát tento obrázek za nějaké předkládané dogma (tak to je a hotovo). V daném čase a okamžiku nám může tato představa (obrázek) pomoci pochopit základní informace.

Jistě vyvstane otázka, co tento obrázek znamená, jak ho máme pochopit. Ze začátku bude jeho pochopení malé, ale s postupem času s postupným získáváním souboru zkušeností a vědomostí vám bude připadat jasnější.

Matrix - Černý a Bílý pás (iluze a realita)

Krátká poznámka

Jistě jste si na obrázku všimli, že se MATRIX (náš systém) také skládá z bílého a černého pásu (dále psáno malými písmeny pro rozlišení). Pravděpodobně i STVOŘITEL je někým ovládán (vyššími bytostmi ČERNÉHO PÁSU) a byly mu předložené pravidla, podle kterých má vytvořit černý a bílý pás. Přestože se třeba s tím plně neztotožňuje, musí plnit příkazy. Jistě jste i všimli, že tento systém (naše fyzická realita – MATRIX) je založen na principu „JEDEN POŽÍRÁ DRUHÉHO“ za produkce patřičné energie. Podobnost s nadřazeným systémem stvořeným TVŮRCEM tedy ČERNÝ A BÍLÝ PÁS (psáno velkými písmeny pro rozlišení) je či není náhodná (vyberte si). Je zde ovšem jeden velice podstatný rozdíl, bílý pás v MATRIXU není stejný jako BÍLÝ PÁS od TVŮRCE. Dalo by se říci, že bílý pás a černý pás v MATRIXU je stále iluzí (májou – stejně jako ČERNÝ PÁS), lišící se přístupem k bytostem, zde žijícím. Kdežto BÍLÝ PÁS stvořený TVŮRCEM je Skutečnou realitou. Význam obrázku a rozdílu mezi BÍLÝM A ČERNÝM PÁSEM TVŮRCE se Vám pokusíme přiblížit v podobě následujícího příběhu.

Příběh

Představte si, že jste pozváni do drůbežárny na exkurzi. Uvítají Vás a uvedou Vás do velkého sálu, kde přes celou jednu stranu jsou dvě obrazovky.

Na levé obrazovce vidíte

Hejno dvoubarevných slepic a několik kohoutů, kteří chvílemi mezi sebou bojují a snaží se ovládat i slepice. Po chvíli zjistíte, že je zde nějaký řád. Od nejsilnějšího kohouta, který ovládá vše. Ale kromě toho, že občas vyrazí za nějakou slepicí, je líný a kokrháním ovládá slabší kohouty, kteří dohlíží na slepice, které se pasou a starají se o ně, aby dobře snášely vejce. Po chvíli zjistíte, že i u slabších kohoutů je nějaká hierarchie, která funguje zhruba stejně jako u nejsilnějšího kohouta. Je zde vidět určité napětí nejen mezi kohouty, ale i mezi slepicemi, protože je kde kdo omezuje.

Na pravé obrazovce vidíte

Pouze jednobarevné slepice a bez kohoutů. Volně se pasou a dělají si co chtějí, dle vlastního uvážení. Ani nesnášejí vejce. Evidentně zde není žádný náznak nějakého napětí stresu. Vše jakoby plynulo přirozenou cestou.

Jak tak stojíte a díváte se už asi 30 minut, přijde k pravé obrazovce zootechnik a aniž by něco řekl, přistoupí k okraji obrazovky a s úžasem pozorujete, že strhává průhlednou fólii a Vy zjišťujete, že se díváte na reálnou scénu. Zootechnik přichází k levé obrazovce, ohne se a zmáčkne dovedně ukrytý knoflík a před Vámi se rozvine reklama na drůbeží výrobky. Pochopíte, že levá obrazovka je pouze promítací plátno.

Toto je asi rozdíl mezi černým pásem a bílým pásem!
Opravdu platí pro obě obrazovky stejné zákony
– nedovolil bych si to tvrdit!

Systém bude asi pro obě obrazovky jiný, nebo ne?

Vysvětlivky:
slepice = prostory
dvoubarevné pírko slepice = duální vesmíry (černá a bílá, plus a mínus)
kohouti = vládci jednotlivých prostorů a vesmírů
jednobarevné pírko = kladné vesmíry
pasou se = poznávají a sbírají informace
snášení vajec = živení spousty různých bytostí

Závěr

Souhlasíme s Vámi. Cíl je skutečně důležitý, ale jak si ho chcete svobodně zvolit, když Vás stále řídí kohouti – použiji-li přirovnání. Navíc to dělají tak prohnaně, že máte představu, že se rozhodujete sami, jakoby svobodně.

Žel, budete muset rozlišovat mezi duálními vesmíry, třeba znázorněné pásem a mono vesmíry, taky třeba znázorněné pásem. Jsou to sice pásy, ale každý úplně s jinými vlastnostmi!

Tolik snad na začátek, ale snad to vstřebáte.

Bubuláci Eva + Josef

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *