Možný posun vnímání

Pokud je pravdivá informace, že v období 18 – 21.12.2015, dojde, řekněme, k dalšímu výronu energie, (něco jako 21.12.2012). A pravděpodobně tato informace pravdivá asi bude, jinak bych nedostal v rámci meditace následující pokyny. (Podotýkám, že nejsou mé – jsem jen reproduktor – a ani nevím, kdo za nimi stojí.)

Tato energie se objevila 21.12, tak to jsem jí vycítil. Nicmeně je velmi jemná nic razantního.

Možná Vás teď napadne vzhledem k úvodní informaci, že je to už mimo mísu a že je to pryč.

Myslím si, že ne a lze toto cvičení praktikovat i nadále, mimo to krátké období v úvodu. Já osobně praktikuji denně to cvičení pro jednoho i když občas si zacvičíme v páru. Všiml jsem si, že má na mně pozitivní účinek a že se něco nového děje, je to jiné jako dosavadní meditace. Proto zde uvádím popis cvičení vhodný pro experiměntování pro toho kdo chce.

Je tedy na vás, aby jste intuitivně vycítili, zda-li je pro vás přínosem nebo ne.

Z mého pohledu poznání má cvičení logiku a snad nám umožní posunout se dál. Mám na mysli rozšíření vnímaní více než pěti smysly.

Je určen především pro páry muž-žena, případně jednotlivce. V žádném případě nedoporučuji variantu muž-muž nebo žena-žena. Došlo by k disharmonii a mohlo by to spíše tělu uškodit než pomoct.

Cíl :

je posunout vnímaní dál než dosud. Rozsah vnímaní se asi určitě rozšíří u každého individuálně s ohledem na současný stav.

Pomůcky:

– křemen o velikosti okolo 4-6cm, ideální oval, jinak co se najde a pokud možno bez prasklin

– žulová kostka o velikosti křemene nebo větší

– nádoba – NE plechová s víkem – o objemu 3-5l, aby kostka + křemen byli pod vodou alespoň 3cm

– kompas

Příprava:

– asi na 3 dny předem dáme křemen a žulovou kostku na sluníčko, (je jedno zda-li bude svítit či ne)

– poté naplníme vědro vodou, na dno dáme žulovou kostku a na ni položíme křemen, (zkontrolujeme zda-li je křemen dostatečně pod vodou – případně vodu doplníme, a přikryjeme víkem

– Vybereme si místo pro cvičení tak, abychom jako pár mohli pohodlně ležet na zemi a na zádech ve směru sever-jih. Případně si připravíme karimatku, deku apod. na které budeme ležet. Místo může být v bytě nebo v přírodě, (s ohledem na energii výronu je to jedno)

– Vyznačime si osu sever – jih

– Zvolíme si oblečení tak, aby křemen mohl ležet přímo na kůži v oblasti plexus-solaris

Cvičení:

(je možno opakovat dle úvahy x-krát)

Doporučuji v max. míře omezit negativní myšlení a negativní emoce.

Snažíme se intuitivně vnímat vnitřní hlas, který by nás měl upozornit, že teď je ta správná doba na cvičení. Může to být opět individuální a dokonce se může opakovat. (Souvisí to s našim rozsahem vnímání).

– Domluvíme se s partnerem, že si navzájem vyhovíme ve správné době cvičení – s velkou pravděpodobnosti budeme tu správnou dobu mít jinou

– Domluvíme si signál, ( např. stisk prstu), že jste připraveni – viz.níže)

Vlastní cvičení:

– Na vytipované místo si položíme karimatku, deku apod ve směru sever-jih

– Levou rukou si vezmeme křemen z nádoby

– Lehneme si naproti sobě na záda po směru sever-jih

– Hlavy obou se MUSÍ dotýkat na temeni, (cca 7 čakra), jednotlivec tento bod vynechá

– Žena si lehne s nohama na sever

– Muž s nohama na jih

– Položíme si křemen na plexus-solaris

– Oba rozpažíme a chytíme se navzájem rukama tak, že si propleteme prsty. Jednotlivec pouze rozpaží

– Zorničky oči zvedneme nahoru až k bodu kdy je nám to nepříjemné a pak je kousek vrátíme zpět dolů

– Nyní se uvolníme a snažíme se vnímat partnera. Jednotlivec se uvolní

– Až budeme mít pocit, že vnímáme partnera dostatečně, dame mu signál, jak jsme se domluvili a čekáme až stejný signál dostaneme od partnera. Jednotlivec toto vynechá.

– Po obdržení signálu navzájem přesuneme vnímaní na nebe, a to tak, že si představíme jak se díváme na noční oblohu plnou hvězd. Zorničky jsou beze změn.

– V této pozici zůstaneme, až do doby kdy budeme mít pocit, že to stačí a dame signál partnerovi, že jsme skončili.

– Počkáme, až dostaneme signál od partnera a ukončíme cvičení, Křemen vrátime zpět do nádoby s vodou,( kterou jsme před tím vyměnili), na žulu, aby byl opět přípraven na další možné použití v případě opakovaní cvičení.

Vysvětlení proč takto postupovat

 

Na vytipované místo … souvisí asi se siločárami země
Levou rukou … blíže k srdci
Lehneme si … uzemnit čakry
Hlavy obou … propojení energie šišinek
Žena si lehne…. nevím
Muž si lehne… nevím
Položíme si… zablokování příjímání energie v této oblasti
Oba rozpaží … vytvoří kruh energie chránící propojení šišinek
u jednotlivce … nevím
Zorničky oči … usnadní navození uvolnění

Další je již vysvětlené.

Propojení energie šišinek žena-muž by mělo umožnit vnímat tok energie jako hermafrodit a tak docílit lepšího výsledku než jednotlivec. (zastávám názor, že jen žena-muž může vytvořit úplný energetický celek).

JE JEN NA VÁS ZDA-LI VYUŽIJETE TUTO PŘÍLEŽITOST.

Samozřejmě, je toto cvičení dostupná každému kdo bude mít zájem. Pokud budete mít pocit se s někým o tomto podělit je to jen na vás.

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *