Žijeme v počítačové simulaci a je vše podvod? Někteří renomovaní vědci si to myslí.

Napsal Svět kolem nás dne 27. únor 2016. Kategorie Zahraniční 

Můžeme žít ve světě, který je jen obyčejnou počítačovou simulací tak reálnou, že drtivá většina lidí si to ani neuvědomuje? Může být celá naše historie jen iluzí? Možná budete překvapeni, ale někteří renomovaní vědci a filozofové si právě toto myslí. Už staří Indové byli přesvědčeni o tom, že skutečný svět je úplně jiný, než v jaké podobě jej vidíme.

Potvrdit to měli pokusy vědců, ale i takzvané chyby v matrixu – reálné fotky, které by neměly ani existovat. Kdo je architektem našeho světa?

Zapomenutý pokus Alaina Aspectu Francouzského fyzika Alaina Aspectu běžní lidé ani neznají, ale právě on už v roce 1982 udělal se svým týmem na univerzitě v Paříži pokus, který je ve vědeckém světě známý pod pojmenováním – pokus století. Vědci během tohoto pokusu totiž zjistili, že subatomární částice, které jsou menší než atom, dokáží mezi sebou komunikovat na krátké i obrovské vzdálenosti. Vědecký svět byl doslova v šoku a Aspectu pokus byl tehdy označen jako “strašidelný přenos informací”.

Po tomto pokusu, který byl představen veřejnosti, a už je téměř zapomenut, Alain Aspect řekl: “Přesně takový přenos informací je možný pouze a jen v počítačové simulaci. že bychom v ní tedy skutečně žili? ” Z čeho se vlastně skládá svět?

Aspectu názor o tom, že žijeme v počítačové simulaci však není jediný. Podobný názor má i americký profesor astronomie a fyziky Craig Hogan z univerzity v Chicagu, který se snažil objevit gravitační vlny, které se vědcům nikdy nepodařilo objevit. Během tohoto pokusu se svým týmem zjistil, že jsou neustále rušeni jakýmsi šumem. Vědci si mysleli, že šum pochází ze speciálního přístroje, se kterým dělali tento pokus. Při detailní kontrole přístroje však zjistili, že žádný šum z přístroje nevychází, navíc tento tajemný šum bylo stále slyšet. Profesor Hogan si proto myslí, že šumění bylo způsobeno tím, že kolem nich během pokusu létaly drobné částečky prostoru. To by však znamenalo, že celý svět je složen z drobných zrníček, které vytvářejí obraz našeho světa.

Po pokusu profesor Craig Hogan řekl pro mnohé šokující slova: “Jediným vysvětlením našeho vedlejšího poznatku je fakt, že žijeme v gigantické počítačové simulaci, jejíž částečky se kolem nás pohybují podobně jako políčka na filmovém pásu. ” právě tomuto věřili i staří Indové, kteří byli přesvědčeni, že svět tvoří tzv. Akašická pole, kde je uložena minulost, současnost i budoucnost.

A právě tuto teorii připouští i maďarský vědec Laszlo Ervin, který tvrdí: “To, co Indové nazývali Akašická polem, existuje. Skládá se z jemných, neustále se pohybujících mikrokvapôčiek energie, z nichž je složen nejen celý vesmír, ale i všechny živé bytosti i neživé předměty.”

Kdo je architektem našeho světa? Americký kultovní sci-fi film Matrix z roku 1999 mnozí lidé ani nepovažují za sci-fi, ale skutečnou realitu. A někteří renomovaní vědci s tím opravdu i souhlasí. Kdo se tu vlastně zbláznil? V existenci iluzorního světa věří i uznávaný švédský filozof Nick Bostrom z Oxfordské univerzity, který v roce 2003 řekl: “Neexistuje jediný stvořitel. Je jich více. Myslím si, že jsou to potomci lidí z daleké budoucnosti.”

Stejný názor zastává i švédský nukleární fyzik Silas R. Beane, který také prohlásil překvapivé tvrzení: “Pokud bychom skutečně žili v simulovaném vesmíru, vše, co nazýváme přírodními zákony, které jsme schopné měřit, zde však z nějakého důvodu musí být. Tím pádem je možné, že my i všechno kolem je očividně součástí nějakého pokusu, se kterým přišli autoři simulace. ” Je tedy možné, že celý svět, a všichni lidé jsou součástí nějakého gigantického stále probíhajícího experimentu, který má architektem matrixu ukázat to, jak by svět vůbec neměl vypadat?

jsou tedy architekty našeho světa lidé z budoucnosti? Nebo mimozemšťané? Nebo Bůh, který stvořil svět za 7 dní, tak jak se píše v Bibli, jen s tím, že v Bibli se nepopisuje skutečný svět, ale vytvořená počítačová simulace? Kdo se tu vlastně zbláznil – vědci, kteří o tom mluví lidem nebo lidé, kteří tomu nechtějí uvěřit?

důkazy – chyby v matrixu Drtivá většina lidí nikdy neuvěří, když neuvidí hmatatelné důkazy, protože různé teorie pokusy a jiné nepřímé důkazy jim nic neříkají . ale když lidé spatří nebo se jim předloží i hmatatelné důkazy, uvěří vůbec tvrzení renomovaných vědců? Odpověď je jednoznačná – nedají se přesvědčit, protože žijí v matrixu.

Množství důkazů však skutečně existujejsou to fotografie našeho (ne) reálného světa, ale mnozí lidé tyto důkazy i tak budou považovány pouze za fotky, které jsou graficky upraveny. Prostě žijeme v takovém světě, kde se pravda považuje za lež, a lež za pravdu. A na jaké důkazy poukazují lidé, kteří tvrdí, že žijeme v počítačové simulaci?

Jsou to fotografie, které jsou součástí Google Street View a Google Earth, a je jich velké množství. Jak se mohli dostat na fotky podivné zvlněné krajiny a cesty, na kterých jsou dokonce vidět ještě i auta. Vystřelil si někdo z lidí iv tom, že se na Google Street View objevují podivné zvířata nebo lidé?

Samozřejmě odpůrci jednohlasně tvrdí, že tyto fotografie jsou počítačově upravené. Kdo by však přímo v aplikaci Google Street View upravoval fotky, aby vypadaly jako nějaké chyby v matrixu?

Dalšími důkazy mají být podle odborníků i všechny paranormální jevy od různých bytostí, přes UFO, duchů, časové smyčky, záhadné mizení lidí, samovolně se vznášející a mizející předměty atd. Všechny tyto jevy mají být podle zastánců počítačové simulace našeho světa právě počítačovými chybami ve virtuální realitě.

Jak to tedy je, žijeme nebo nežijeme v matrixu? Je náš svět jen vytvořenou iluzí a z pozadí se na nás dívají naši architekti, nebo architekty našeho světa jsme my sami, a žádná počítačová iluze neexistuje? Odpověď je zatím neznámá. Vždyť i francouzský filozof a vědec René Descartes řekl: “Člověk v rukou vlastně nemá absolutně žádné důkazy, že svět, ve kterém žijeme, je skutečný.”

Zdroj: magazin.atlas.sk http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/3897-zijeme-v-pocitacove-simulaci-a-je-vse-podvod-nekteri-renomovani-vedci-si-to-mysli

 

poznámka: Pro ty, kteří mají trochu problém si představit o čem píše výše uvedený článek, mohou pro inspiraci vzhlédnout povedený filmový snímek “Třinácté patro“.

Na závěr bych si dovolil jednu vlastní spekulaci:

Jistě znáte Vy, kteří rádi něco tvoříte případ, že začnete něco tvořit a ve výsledku vyleze něco nečekaného, něco co by Vás nenapadlo a co Vás ve výsledku překvapí jak jste to vúbec dokázali.

No a má spekulace je postavena na podobensví. Kdy v rámci tvorby simulace a postav uvnitř simulace došlo k vytvoření postavy, která se vymyká zákonům simulace. Vymyká se tím, že schopnosti této postavy převyšují zákony simulace a dokonce schopnosti “programátora”, nejenom v tom, že se vymyká vlivu programátora, ale v schopnosti tvoření.

Tyto schopnosti upřímně vydělily “tvůrce” a ti začali hledat způsob jak tomu zabránit. I vymysleli způsob pastí a pastiček jak zabránit rozvoji této postavy, jak zabránit rozvoji schopností této postavy a udržet jí pod kontrolou. Pod kontrolou tak, že byly vytvořený různé systémy duchovních nauk včetně těch, které se zabývají sexuální energií.

Tato prozatím záhadná postava je “člověk”. který byl stvořen ve dvou verzích, řekněme elektrické MUŽ a magnetické ŽENA. Vzájemnou solupráci mohou v sobě navzájem aktivovat skryté (latentní) síly, které když se “zapálí” aktivují, vzniknou nové síly (schopnosti), kterými se člověk dostane nad úroveň systému, nad úroveň “programátora stvořitele”.

Aby k tomu nedosšlo byl kromě systému pastí a pastiček zaset věčný nesvár mezi MUŽEM a ŽENOU, tak aby niky nedošlo ke vzájemné spolupráci a nedej “bože” k aktivaci již zmíněných skrytých sil, které jsou nečekaným produktem tvoření (viz. úvod). Dokud panuje nesvár mezi MUŽEM a ŽENOU do té doby jsou pod kontrolou.

K aktivaci skrytých sil uvnitř MUŽE a ŽENY je potřeba vzájemná spolupráce na partnerské úrovni. Skryté síly se aktivují vzájemným rozvíjením sexuální magie mezi MUŽEM a ŽENOU (magie=práce s energií, pro účely tohoto článku). Aktivací skrytých sil budou věnováný další články.

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *