Fotografie a obrazy milujících bytostí

Předmluva :

Dle múpampmůj úhel pohledu a míra poznání. Prosím, mějte toto stále na mysli při četbě tohoto článku.

Asi se mnou budete souhlasit, že všichni cítíme „že se něco děje“ a vnitřně si uvědomujeme „že jsme více náchylní na projev emocí“. Možná nesdělím nic nového z pohledu obecných znalosti. Co asi bude nové, je uvědomění si, že za poslední období, tj. cca od roku 1970 do roku 2016, se začalo výrazně měnit – zesilovat „něco“, (pro co používáme příměr energie), minimálně v naší sluneční soustavě. Dále budu používat termín energie pro lepší pochopení. Tento narůst byl enormní. (Oproti období do roku cca 1970 činí tento narůst cca 900% – viz.doplněk).

Z toho vyplývá, že zatímco kdysi byly některé situace zanedbatelné, dnes to již tak být nemusí. ❗ 

Úvod:

Níže popsané souvislosti, jsem si uvědomil na základě reakce vnučky staré dvacet měsíců, která sáhla v nestřeženém okamžiku na mobil manželce a VYMAZALA svou fotografii na pozadí úvodní obrazovky mobilu a nahradila obrázkem krajiny. Protože zastávám názor, že náhoda neexistuje, zbystřil jsem a začalo mi to „vrtat v hlavě“. (Pak jsem se dozvěděl, že to samé udělala otci asi před měsícem). Večer při meditaci se mi objevily v hlavě souvislosti, (odkud – to nevím – viz.doplněk), které pro mě byly velmi zajímavé a tak jsem se rozhodl je sdělit ostatním s tím, že

je na VOLBĚ každého z vás jak s touto informaci naložíte.

Cíl:

Cílem je vyvarovat se nevědomého možného ubližování bytostem, které máme opravdu rádi či je přímo milujeme a tento pocit je opětován. Je jedno zdali se jedná o člověka, zvíře, rostlinu a případně ostatních.

Podstata problému:

V současné době je člověk schopen přeměnit svou celkovou energií na emoce až z cca 80-90%. (Do roku cca 1970 byla tato schopnost přeměny na emoce jen cca 20-30%). A když si uvědomíme, že oproti roku 1970 máme svou celkovou energií o cca 900% větší, je naše schopnost vyzářit energií pomocí emoce obrovská. Odkud tyto údaje mám – viz.doplněk.

Mezi námi a bytostmi, které máme rádi a oni nás, jsou stále otevřené vstupy pro oboustrannou výměnu energie, tedy i emocí, (emoce je forma energie). Jedná se o situace, kdy třeba telefonujeme, máme rozhovor s někým, přemýšlíme nad něčím apod. V okamžiku kdy očima uvidíme fotografie či obrázky bytostí, které máme třeba na stěnách místnosti, na stole v kanceláři, jako pozadí v mobilech nebo počítačích apod. dojde na podvědomé úrovni k okamžitému navázání kontaktu s touto bytostí a PŘEDÁME ČÁST EMOCE, na kterou jsme aktuálně naladěni, tedy kladná, záporná či neutrální.

Samozřejmě, pokud jsem naladění pozitivně, tak posilujeme energií bytosti. Pokud je to emoce neutrální, tak se celkem nic neděje.

Pokud jsme naladění negativně a tuto negativní emoci odešleme bytosti, kterou máme rádi a ona nás, tak snížíme potenciál energie, ve které se bytost aktuálně nachází. Můžeme se takto podílet třeba i na negativní situaci, kterou bytost aktuálně prožívá.

Neplatí pro situace, kdy se vědomě soustředíme na fotografie či obrázky, v tomto případě lze předpokládat, že budeme naladěni pozitivně. To je v pořádku.

Možné řešení:

Předpokládám, že předávat negativní emoce nechceme a proto si dovolím navrhnout následující:

  1. Zhodnotit zdali fotografie či obrazy, které máme v místnostech, kde trávíme čas, jsou pro bytost, kterou máme rádi, z hlediska našich emocí přínosem nebo ne

  2. Zhodnotit zdali fotografie či obrazy, které máme na pozadí v  mobilech, počítačích apod., jsou pro bytost, kterou máme rádi z hlediska našich emocí přínosem nebo ne

  3. Totéž jako výše uvedené v možnostech, které mě nenapadly

Pokud učiníme závěr, že bude jistější fotografie či obrazy odstranit navrhuji:

  1. Fotografie uložit do alba, krabice apod.

  2. V případě mobilu a PC apod. – přesunout do souboru.

V obou případech prostě tak, abychom je měli „po ruce“, když budeme mít náladu se na mě podívat.

  1. U obrazu je to těžší a snad nejlepší varianta by asi byla pověsit je do místnosti, kde se zdržujeme minimálně, ale přesto není problém se do místnosti dostat.

  2. Další varianty, které mě nenapadly.

Lze předpokládat, že pokud se budeme chtít podívat na fotografie či obrazy bytostí, které máme rádi a oni nás, budeme asi pozitivně naladění a tak spíše bytostem pomůžeme, než uškodíme.

Pro zajímavost:

Nevím, zdali máte v ložnici svatební fotografií či podobnou v okamžicích oboustranného štěstí partnerů, ale např. mi rodiče, prarodiče, příbuzní měli nad manželskou postelí, případně jinde v ložnici, pověšenou relativně velkou svatební fotografií. Asi budete se mnou souhlasit, že v ložnici se nejen spí, ale většinou se lidé i milují. V těchto okamžicích dochází k velkému výtrysku energií vesměs pozitivní. Tato energie je částečně vstřebána právě touto fotografií, (cca 10-20%). Opakovaným milováním partnerů v ložnici, tak dochází k vytváření egregoříku  😉 , který pak ovlivňuje tento partnerský vztah a dá se říci, že pozitivně.

Závěr:

To je vše, co jsem pokládal za důležité vám sdělit s ohledem na možnost minimalizováni možných škod ve vztazích ke svým milým.

Pokud uznáte za vhodné se o tyto informace podělit, tak je klidně můžete volně šířit bez obav porušení autorských práv.  😀 

Doplněk:

zobrazení enormního nárůstu “něčeho” čemu říkáme energie, nebo jsme zvyklý nazývat energie.

Do roku cca 1970 – cca 1%

Do roku 2000 –       cca 10%

Do roku 2012 –       cca 300%

Do roku 2015 –       cca 700%

Do roku 2016 –       cca 900%

Od roku 2017 –       hodnota se asi nemění tedy cca 900%

Údaje jsem pravděpodobně získal ze “statistického ústavu  😆  ” něčeho čemu říkáme Morfické pole (dříve asi Akáša). Také je možné, že mně popadl fantas.

Dovoluji si navrhnout vnímat tyto informace na individuální úrovni.

Je jen na Vás co si vyberete.

S.V. 24.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

Zapsáno: 24.01.2018 sv

You may also like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *