3. Rituál „Alfa–Beta“

UPOZORNĚNÍ: Pro absolvování rituálů je nezbytné se nejdříve seznámit s ostatními texty na těchto stránkách!

Důležité upozornění

K zamyšlení nad tím, zda-li níže popsaný rituál vůbec provést je možné, až tehdy pokud jsou splněné následující podmínky:

  1. máme-li za sebou již rituál „omega-alfa
  2. dostavili se změny, které jsme předtím neměli
  3. tvoříme kolektiv nejméně dvou a více lidí

Teprve po splnění těchto podmínek se začneme zabývat tímto rituálem ve smyslu zda-li ho provést nebo ne!!

Stiskem tlačítka pokračovat potvrzujete, že plně berete na vědomí důležité upozornění a že jste mu zcela porozuměli.