4 .Rituál „Beta–Gama“

UPOZORNĚNÍ: Pro absolvování rituálů je nezbytné se nejdříve seznámit s ostatními texty na těchto stránkách!

Důležité upozornění

K zamyšlení nad tím, zda-li níže popsaný rituál vůbec provést je dle mě možné, až tehdy pokud jsou splněné následující podmínky:

  1. máme-li za sebou již rituálalfa-beta

Teprve po splnění této podmínky se začneme zabývat tímto rituálem ve smyslu zda-li ho provést nebo ne!!

Stiskem tlačítka pokračovat potvrzujte, že plně berete na vědomí důležité upozornění a že jste mu zcela porozuměli