Fotografie a obrazy milujících bytostí

Předmluva :

Dle múpampmůj úhel pohledu a míra poznání. Prosím, mějte toto stále na mysli při četbě tohoto článku.

Asi se mnou budete souhlasit, že všichni cítíme „že se něco děje“ a vnitřně si uvědomujeme „že jsme více náchylní na projev emocí“. Možná nesdělím nic nového z pohledu obecných znalosti. Co asi bude nové, je uvědomění si, že za poslední období, tj. cca od roku 1970 do roku 2016, se začalo výrazně měnit – zesilovat „něco“, (pro co používáme příměr energie), minimálně v naší sluneční soustavě. Dále budu používat termín energie pro lepší pochopení. Tento narůst byl enormní. (Oproti období do roku cca 1970 činí tento narůst cca 900% – viz.doplněk).

Z toho vyplývá, že zatímco kdysi byly některé situace zanedbatelné, dnes to již tak být nemusí. ❗ 

Continue Reading

Žijeme v počítačové simulaci a je vše podvod? Někteří renomovaní vědci si to myslí.

Napsal Svět kolem nás dne 27. únor 2016. Kategorie Zahraniční 

Můžeme žít ve světě, který je jen obyčejnou počítačovou simulací tak reálnou, že drtivá většina lidí si to ani neuvědomuje? Může být celá naše historie jen iluzí? Možná budete překvapeni, ale někteří renomovaní vědci a filozofové si právě toto myslí. Už staří Indové byli přesvědčeni o tom, že skutečný svět je úplně jiný, než v jaké podobě jej vidíme.

Potvrdit to měli pokusy vědců, ale i takzvané chyby v matrixu – reálné fotky, které by neměly ani existovat. Kdo je architektem našeho světa?

Zapomenutý pokus Alaina Aspectu Francouzského fyzika Alaina Aspectu běžní lidé ani neznají, ale právě on už v roce 1982 udělal se svým týmem na univerzitě v Paříži pokus, který je ve vědeckém světě známý pod pojmenováním – pokus století. Vědci během tohoto pokusu totiž zjistili, že subatomární částice, které jsou menší než atom, dokáží mezi sebou komunikovat na krátké i obrovské vzdálenosti. Vědecký svět byl doslova v šoku a Aspectu pokus byl tehdy označen jako “strašidelný přenos informací”.

Po tomto pokusu, který byl představen veřejnosti, a už je téměř zapomenut, Alain Aspect řekl: “Přesně takový přenos informací je možný pouze a jen v počítačové simulaci. že bychom v ní tedy skutečně žili? ” Z čeho se vlastně skládá svět?

Aspectu názor o tom, že žijeme v počítačové simulaci však není jediný. Podobný názor má i americký profesor astronomie a fyziky Craig Hogan z univerzity v Chicagu, který se snažil objevit gravitační vlny, které se vědcům nikdy nepodařilo objevit. Během tohoto pokusu se svým týmem zjistil, že jsou neustále rušeni jakýmsi šumem. Vědci si mysleli, že šum pochází ze speciálního přístroje, se kterým dělali tento pokus. Při detailní kontrole přístroje však zjistili, že žádný šum z přístroje nevychází, navíc tento tajemný šum bylo stále slyšet. Profesor Hogan si proto myslí, že šumění bylo způsobeno tím, že kolem nich během pokusu létaly drobné částečky prostoru. To by však znamenalo, že celý svět je složen z drobných zrníček, které vytvářejí obraz našeho světa.

Po pokusu profesor Craig Hogan řekl pro mnohé šokující slova: “Jediným vysvětlením našeho vedlejšího poznatku je fakt, že žijeme v gigantické počítačové simulaci, jejíž částečky se kolem nás pohybují podobně jako políčka na filmovém pásu. ” právě tomuto věřili i staří Indové, kteří byli přesvědčeni, že svět tvoří tzv. Akašická pole, kde je uložena minulost, současnost i budoucnost.

A právě tuto teorii připouští i maďarský vědec Laszlo Ervin, který tvrdí: “To, co Indové nazývali Akašická polem, existuje. Skládá se z jemných, neustále se pohybujících mikrokvapôčiek energie, z nichž je složen nejen celý vesmír, ale i všechny živé bytosti i neživé předměty.”

Kdo je architektem našeho světa? Americký kultovní sci-fi film Matrix z roku 1999 mnozí lidé ani nepovažují za sci-fi, ale skutečnou realitu. A někteří renomovaní vědci s tím opravdu i souhlasí. Kdo se tu vlastně zbláznil? V existenci iluzorního světa věří i uznávaný švédský filozof Nick Bostrom z Oxfordské univerzity, který v roce 2003 řekl: “Neexistuje jediný stvořitel. Je jich více. Myslím si, že jsou to potomci lidí z daleké budoucnosti.”

Stejný názor zastává i švédský nukleární fyzik Silas R. Beane, který také prohlásil překvapivé tvrzení: “Pokud bychom skutečně žili v simulovaném vesmíru, vše, co nazýváme přírodními zákony, které jsme schopné měřit, zde však z nějakého důvodu musí být. Tím pádem je možné, že my i všechno kolem je očividně součástí nějakého pokusu, se kterým přišli autoři simulace. ” Je tedy možné, že celý svět, a všichni lidé jsou součástí nějakého gigantického stále probíhajícího experimentu, který má architektem matrixu ukázat to, jak by svět vůbec neměl vypadat?

jsou tedy architekty našeho světa lidé z budoucnosti? Nebo mimozemšťané? Nebo Bůh, který stvořil svět za 7 dní, tak jak se píše v Bibli, jen s tím, že v Bibli se nepopisuje skutečný svět, ale vytvořená počítačová simulace? Kdo se tu vlastně zbláznil – vědci, kteří o tom mluví lidem nebo lidé, kteří tomu nechtějí uvěřit?

důkazy – chyby v matrixu Drtivá většina lidí nikdy neuvěří, když neuvidí hmatatelné důkazy, protože různé teorie pokusy a jiné nepřímé důkazy jim nic neříkají . ale když lidé spatří nebo se jim předloží i hmatatelné důkazy, uvěří vůbec tvrzení renomovaných vědců? Odpověď je jednoznačná – nedají se přesvědčit, protože žijí v matrixu.

Množství důkazů však skutečně existujejsou to fotografie našeho (ne) reálného světa, ale mnozí lidé tyto důkazy i tak budou považovány pouze za fotky, které jsou graficky upraveny. Prostě žijeme v takovém světě, kde se pravda považuje za lež, a lež za pravdu. A na jaké důkazy poukazují lidé, kteří tvrdí, že žijeme v počítačové simulaci?

Jsou to fotografie, které jsou součástí Google Street View a Google Earth, a je jich velké množství. Jak se mohli dostat na fotky podivné zvlněné krajiny a cesty, na kterých jsou dokonce vidět ještě i auta. Vystřelil si někdo z lidí iv tom, že se na Google Street View objevují podivné zvířata nebo lidé?

Samozřejmě odpůrci jednohlasně tvrdí, že tyto fotografie jsou počítačově upravené. Kdo by však přímo v aplikaci Google Street View upravoval fotky, aby vypadaly jako nějaké chyby v matrixu?

Dalšími důkazy mají být podle odborníků i všechny paranormální jevy od různých bytostí, přes UFO, duchů, časové smyčky, záhadné mizení lidí, samovolně se vznášející a mizející předměty atd. Všechny tyto jevy mají být podle zastánců počítačové simulace našeho světa právě počítačovými chybami ve virtuální realitě.

Jak to tedy je, žijeme nebo nežijeme v matrixu? Je náš svět jen vytvořenou iluzí a z pozadí se na nás dívají naši architekti, nebo architekty našeho světa jsme my sami, a žádná počítačová iluze neexistuje? Odpověď je zatím neznámá. Vždyť i francouzský filozof a vědec René Descartes řekl: “Člověk v rukou vlastně nemá absolutně žádné důkazy, že svět, ve kterém žijeme, je skutečný.”

Zdroj: magazin.atlas.sk http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/3897-zijeme-v-pocitacove-simulaci-a-je-vse-podvod-nekteri-renomovani-vedci-si-to-mysli

 

poznámka: Pro ty, kteří mají trochu problém si představit o čem píše výše uvedený článek, mohou pro inspiraci vzhlédnout povedený filmový snímek “Třinácté patro“.

Na závěr bych si dovolil jednu vlastní spekulaci:

Jistě znáte Vy, kteří rádi něco tvoříte případ, že začnete něco tvořit a ve výsledku vyleze něco nečekaného, něco co by Vás nenapadlo a co Vás ve výsledku překvapí jak jste to vúbec dokázali.

No a má spekulace je postavena na podobensví. Kdy v rámci tvorby simulace a postav uvnitř simulace došlo k vytvoření postavy, která se vymyká zákonům simulace. Vymyká se tím, že schopnosti této postavy převyšují zákony simulace a dokonce schopnosti “programátora”, nejenom v tom, že se vymyká vlivu programátora, ale v schopnosti tvoření.

Tyto schopnosti upřímně vydělily “tvůrce” a ti začali hledat způsob jak tomu zabránit. I vymysleli způsob pastí a pastiček jak zabránit rozvoji této postavy, jak zabránit rozvoji schopností této postavy a udržet jí pod kontrolou. Pod kontrolou tak, že byly vytvořený různé systémy duchovních nauk včetně těch, které se zabývají sexuální energií.

Tato prozatím záhadná postava je “člověk”. který byl stvořen ve dvou verzích, řekněme elektrické MUŽ a magnetické ŽENA. Vzájemnou solupráci mohou v sobě navzájem aktivovat skryté (latentní) síly, které když se “zapálí” aktivují, vzniknou nové síly (schopnosti), kterými se člověk dostane nad úroveň systému, nad úroveň “programátora stvořitele”.

Aby k tomu nedosšlo byl kromě systému pastí a pastiček zaset věčný nesvár mezi MUŽEM a ŽENOU, tak aby niky nedošlo ke vzájemné spolupráci a nedej “bože” k aktivaci již zmíněných skrytých sil, které jsou nečekaným produktem tvoření (viz. úvod). Dokud panuje nesvár mezi MUŽEM a ŽENOU do té doby jsou pod kontrolou.

K aktivaci skrytých sil uvnitř MUŽE a ŽENY je potřeba vzájemná spolupráce na partnerské úrovni. Skryté síly se aktivují vzájemným rozvíjením sexuální magie mezi MUŽEM a ŽENOU (magie=práce s energií, pro účely tohoto článku). Aktivací skrytých sil budou věnováný další články.

Návod na Riruály

Jde o trochu praxe na vlastní nebezpečí a pro odvážné!

Jedná se o popis praktických cvičení, které jsme nazvali rituály. Provedení těchto cvičení je z hlediska úplnosti Cesty Ducha téměř nezbytné. Jedná se o individuální prožitky, které nemusí být stejné jak jsou zde popisovány a ani stejné ve všech případech nebyly. Jde o striktně individuální prožitek. Vzhledem k tomu, že si nehrajeme na dětském pískovišti je provedení těchto cvičení na dobrovolnosti každého a i na jeho vlastní zodpovědnosti. Doporučujeme dodržet popsaný postup.

UPOZORNĚNÍ: Pro absolvování rituálů je nezbytné se nejdříve seznámit s ostatními texty na těchto stránkách!

Základní rituál, který musí předcházet ostatním

Rituál „Delta-Epsilon“

Další rituály

Ochrana pozemku a všeho uvnitř….

Úvod

Nadpis není úplný, protože nedefinuje proti čemu. Je to dáno tím, že to nevím.

Pokud vám celý článek bude připadat nesmyslný, tak vězte, že mě taky. Nicméně na základě zkušenosti, které jsem získal za posledních par let, si dovolím tvrdit, že na tom asi něco bude.

Tato ochrana by měla působit proti něčemu, co by se mělo asi stát v nastalém období října – února.

S ohledem na to, že náklady na tuto ochranu jsou cca 100,-Kč a trochu manuální práce, tak si myslím, že to stojí za úvahu.

Rád bych ještě zdůraznil, že následující informace nejsou mým nápadem a nevím, kdo za tím stojí. Dozvěděl jsem se o nich včera tj. 18.08.2016.

Samozřejmě je jen na vás, jak se rozhodnete.

Continue Reading

Možný posun vnímání

Pokud je pravdivá informace, že v období 18 – 21.12.2015, dojde, řekněme, k dalšímu výronu energie, (něco jako 21.12.2012). A pravděpodobně tato informace pravdivá asi bude, jinak bych nedostal v rámci meditace následující pokyny. (Podotýkám, že nejsou mé – jsem jen reproduktor – a ani nevím, kdo za nimi stojí.)

Tato energie se objevila 21.12, tak to jsem jí vycítil. Nicmeně je velmi jemná nic razantního.

Možná Vás teď napadne vzhledem k úvodní informaci, že je to už mimo mísu a že je to pryč.

Myslím si, že ne a lze toto cvičení praktikovat i nadále, mimo to krátké období v úvodu. Já osobně praktikuji denně to cvičení pro jednoho i když občas si zacvičíme v páru. Všiml jsem si, že má na mně pozitivní účinek a že se něco nového děje, je to jiné jako dosavadní meditace. Proto zde uvádím popis cvičení vhodný pro experiměntování pro toho kdo chce.

Je tedy na vás, aby jste intuitivně vycítili, zda-li je pro vás přínosem nebo ne.

Z mého pohledu poznání má cvičení logiku a snad nám umožní posunout se dál. Mám na mysli rozšíření vnímaní více než pěti smysly.

Je určen především pro páry muž-žena, případně jednotlivce. V žádném případě nedoporučuji variantu muž-muž nebo žena-žena. Došlo by k disharmonii a mohlo by to spíše tělu uškodit než pomoct.

Cíl :

je posunout vnímaní dál než dosud. Rozsah vnímaní se asi určitě rozšíří u každého individuálně s ohledem na současný stav.

Pomůcky:

– křemen o velikosti okolo 4-6cm, ideální oval, jinak co se najde a pokud možno bez prasklin

– žulová kostka o velikosti křemene nebo větší

– nádoba – NE plechová s víkem – o objemu 3-5l, aby kostka + křemen byli pod vodou alespoň 3cm

– kompas

Příprava:

– asi na 3 dny předem dáme křemen a žulovou kostku na sluníčko, (je jedno zda-li bude svítit či ne)

– poté naplníme vědro vodou, na dno dáme žulovou kostku a na ni položíme křemen, (zkontrolujeme zda-li je křemen dostatečně pod vodou – případně vodu doplníme, a přikryjeme víkem

– Vybereme si místo pro cvičení tak, abychom jako pár mohli pohodlně ležet na zemi a na zádech ve směru sever-jih. Případně si připravíme karimatku, deku apod. na které budeme ležet. Místo může být v bytě nebo v přírodě, (s ohledem na energii výronu je to jedno)

– Vyznačime si osu sever – jih

– Zvolíme si oblečení tak, aby křemen mohl ležet přímo na kůži v oblasti plexus-solaris

Cvičení:

(je možno opakovat dle úvahy x-krát)

Doporučuji v max. míře omezit negativní myšlení a negativní emoce.

Snažíme se intuitivně vnímat vnitřní hlas, který by nás měl upozornit, že teď je ta správná doba na cvičení. Může to být opět individuální a dokonce se může opakovat. (Souvisí to s našim rozsahem vnímání).

– Domluvíme se s partnerem, že si navzájem vyhovíme ve správné době cvičení – s velkou pravděpodobnosti budeme tu správnou dobu mít jinou

– Domluvíme si signál, ( např. stisk prstu), že jste připraveni – viz.níže)

Vlastní cvičení:

– Na vytipované místo si položíme karimatku, deku apod ve směru sever-jih

– Levou rukou si vezmeme křemen z nádoby

– Lehneme si naproti sobě na záda po směru sever-jih

– Hlavy obou se MUSÍ dotýkat na temeni, (cca 7 čakra), jednotlivec tento bod vynechá

– Žena si lehne s nohama na sever

– Muž s nohama na jih

– Položíme si křemen na plexus-solaris

– Oba rozpažíme a chytíme se navzájem rukama tak, že si propleteme prsty. Jednotlivec pouze rozpaží

– Zorničky oči zvedneme nahoru až k bodu kdy je nám to nepříjemné a pak je kousek vrátíme zpět dolů

– Nyní se uvolníme a snažíme se vnímat partnera. Jednotlivec se uvolní

– Až budeme mít pocit, že vnímáme partnera dostatečně, dame mu signál, jak jsme se domluvili a čekáme až stejný signál dostaneme od partnera. Jednotlivec toto vynechá.

– Po obdržení signálu navzájem přesuneme vnímaní na nebe, a to tak, že si představíme jak se díváme na noční oblohu plnou hvězd. Zorničky jsou beze změn.

– V této pozici zůstaneme, až do doby kdy budeme mít pocit, že to stačí a dame signál partnerovi, že jsme skončili.

– Počkáme, až dostaneme signál od partnera a ukončíme cvičení, Křemen vrátime zpět do nádoby s vodou,( kterou jsme před tím vyměnili), na žulu, aby byl opět přípraven na další možné použití v případě opakovaní cvičení.

Vysvětlení proč takto postupovat

 

Na vytipované místo … souvisí asi se siločárami země
Levou rukou … blíže k srdci
Lehneme si … uzemnit čakry
Hlavy obou … propojení energie šišinek
Žena si lehne…. nevím
Muž si lehne… nevím
Položíme si… zablokování příjímání energie v této oblasti
Oba rozpaží … vytvoří kruh energie chránící propojení šišinek
u jednotlivce … nevím
Zorničky oči … usnadní navození uvolnění

Další je již vysvětlené.

Propojení energie šišinek žena-muž by mělo umožnit vnímat tok energie jako hermafrodit a tak docílit lepšího výsledku než jednotlivec. (zastávám názor, že jen žena-muž může vytvořit úplný energetický celek).

JE JEN NA VÁS ZDA-LI VYUŽIJETE TUTO PŘÍLEŽITOST.

Samozřejmě, je toto cvičení dostupná každému kdo bude mít zájem. Pokud budete mít pocit se s někým o tomto podělit je to jen na vás.

Cvičení pro možný příjem energie, která je nám utajena

Věřte, nevěřte, ale něco na to je.

Úvod:

Následující řádky se asi mnohým nebudou líbit a nebudou se mnou souhlasit. A TO JE SPRÁVNÉ.

NEVĚŘTE MI, NESOHLASTE SE MNOU, ALE PROSÍM ŘEKNĚTE SI: „CO KDYŽ NA TOM NĚCO JE“ A ZAEXPERIMENTUJTE NA SOBĚ !!!“.

Jen vlastní poznání nás může posunout dál a eliminovat vše pro nás nežádoucí dříve, než se dostaneme jinam, než jsme zamýšleli.

Zopakuji co již asi všichni cítíme – takhle to již dál nejde. Je jen otázkou času, kdy se něco stane.

Z úhlu pohledu mého nepatrného poznání si dovolím uvést následující:

Pravděpodobně minimálně sto tisíc let před našim letopočtem, spíše asi několik stovek tisíc let před našim letopočtem, tj v období konce Lemurské říše, došlo bytostmi, které nejsou naklonění živým tvorům nejen na této planetě k vyblokování „onoho něčeho“ – viz. dodatek, (až asi do roku 2012). Zároveň tyto bytosti udělali vše proto, aby zničili postupy jak tuto energií přijímat. O to více podporovali techniky, které mají za cíl provázat nejen vědomí člověka se zemí, vesmírem a celým Matrixem. Výsledkem pak je spousta postupu a učení, které je prezentované za posledních tisíce let, tedy i dnes.

Pro ty, kteří chtějí být lépe připraveni na „něco co se stane“ je určené následující cvičení. Toto cvičení není mým výmyslem a ani nevím, kdo ho vytvořil, ale dle mě určitě stojí za experimentování. Cvičení by mělo připravit naše tělo i na možnost přijmout energií, která je nám momentálně odepřena, ne proto, že by tady nebyla, ale proto, že oni nevíme a neznáme postup jak ji využít.

 

Co je cílem :

Umožnit každému, kdo bude takto experimentovat, začít vnímat jinou energií než dosud. Tato energie umožní vnímat sebe a okolní svět jinak než je běžné, se vším co s tím souvisí.

 

Příprava :

Seženeme si:

– žulovou kostku bez cizích příměsí, (šedou, bez barevného zabarvení) Na velikosti nezáleží.

– Kamen křemen, nejlépe takový, který nás nějakým způsobem osloví, nejlépe oválného tvaru velikosti jaká se nám bude líbit, třeba cca prum.40mm. Menší ne, větší být může. BEZ PRASKLIN !

– Kbelík 8-10l i s víkem

– Případně kbelík cca 5l i s víkem

Viz obr. (víka nejsou zobrazena)

Oba kameny pod studenou vodou opláchneme a zbavíme nečistot. Položíme je venku na sluníčko a necháme několik dnů ležet, ( stačí 5 dnů). Po několika dnech naplníme kbelík 8-10l studenou vodou, až skoro po okraj. Dovnitř na dno položíme žulovou kostku a na kostku křemen. A necháme v klidu několik hodin (5-24 hod) – viz.obr.

Smyslem tohoto postupu, pokud jsem to dobře pochopil, je nejdříve z obou kamenu pomocí energie slunce odstranit nežádoucí energie v kamenech. Po vložení do vody, voda absorbuje tuto energii z kamenu. Zároveň, žula coby přenašeč energie se napojí na specifické energií země a tato energie se přenese do křemene. Oba kameny musí být pod vodou (funguje jako filtr), aby došlo k nabití touto specifickou energii.

 

Vlastní cvičení:

(figurantka je oblečená, protože se nejedná o erotický článek)

 

– Levou rukou vytáhneme z vědra křemen. Sevřeme kámen v dlani a necháme trochu okapat. NEUTÍRAT!

– Lehneme si nazí na záda, je celkem jedno kde pokud se na tom místě cítíme dobře, např. postel. Pod hlavou nesmíme mít nic, např. polštář apod. V levé ruce stále držíme křemen – viz.obr.

 

 

V levé ruce drží křemen

Křemen si dáme na bod plexus-solaris . viz.obr.

 

Dlaně si položíme na tělo tak, aby prostředniček směřoval ke kameni – viz.obr.

Prostředniček rukou se může, ale nemusí dotýkat křemene, (jde o to, aby nám tato poloha byla pohodlná, NE křečovitá)

 

– Zavřeme oči a zorničky zvedneme nahoru, směrem k čelu až do bodu kdy nás to začne bolet. O kousek zorničky vrátíme zpět a oči necháme v této poloze.

– Vyprázdníme si mysl – to dokáže málokdo – tak se snažíme myslet jen na křemen.

– Takto vydržíme alespoň 10 minut. Čím déle, tím lépe. Pokud při tom usneme, nic se neděje.

– Po 10 a více minutách, křemen z těla vezmeme do ruky (libovolné) a vstaneme.

 

Po cvičení:

– Z kbelíku vyjmeme žulovou kostku a vodu vylijeme.

– Pokud máme menší kbelík cca 5l, naplníme ho studenou vodu skoro až po okraj. Pokud 5l kbelík nemáme, použijeme původní.

– Vložíme dovnitř žulovou kostku a na kostku křemen. – viz.obr

– Kbelík zakryjeme víkem a umístíme doma na místo, na které NEDOPADÁ sluníčko. Víko chrání obsah i před domácími mazlíčky.

– Necháme do druhého dne a pokračujeme, jak je popsáno u „Vlastního cvičení“.

 

Toto cvičení doporučuji provádět každý den až asi do konce letošního roku, tj.roku 2015.

Proč, to nevím, ale domnívám se, že to souvisí se změnami nejen na této planetě.

 

Důležité upozornění:

Po dobu cvičení, od přípravy až po skončení cvičení, tj do konce roku 2015 se NESMÍ nikdo jiný kromě nás dotýkat obou kamenů! Je to z důvodů zvýšení účinnosti cvičení kdy se kameny postupně přizpůsobují energii našeho těla. (každý člověk má jinou energií.)

 

Smyslem tohoto cvičení je:

Eliminovat energií, kterou běžně přijímáme. Křemen v tomto případě funguje jako útlumový článek a zároveň pomáhá uvolnit dráhu energii 7.čakra – plosky nohou. Tato energie, která začne takto postupně proudit naším tělem více a více, nám časem umožní vnímat tuto, a další tzv.reality jiným způsobem. To nám pak umožní vnímat a chovat se jinak, (samozřejmě pokud budeme chtít).

 

Dodatek:

To je rozdíl od technik a postupu, které jsou více či méně známé – energie nesměřuje do těla, případně do země nebo obráceně, ale proudí volně přes tělo každého člověka aniž by byla něčím omezena.. V okamžicích tohoto cvičení se z těla stává něco jako část čínské monády, (více na Pohled na čínskou monádu možná v jiných souvislostech ). Tělo je sinusovkou v této monádě. Proud energie, který proudí přes naěe tělo je „něco co obklopuje monádu“ a to do slova – viz.odkaz výše. TĚLO SE TAK STÁVÁ SOUČÁSTI TOHOTO NĚČEHO, a to umožňuje vnímat sebe a okolí jinak než jsme běžně zvykli.

 

 

související článek: Možný posun vnímání

 

 

Co nevíte o vegetariánství – vitariánství aneb co platilo před rokem 2012 už neplatí

Tímto článkem chceme volně navázat na předchozí články „Masomatrix“ a „Stravování s čím jak nejmenším negativním efektem“.

O co vlastně jde při pojídání stravy. Jde vlastně o zanášení fyzického tělo toxiny, jedy energiemi, tak, aby se co nejvíc utlumilo napojení na Ducha, na vyšší složku vědomí, která má za cíl evoluci lidského jedince.

Čistě pro představu si můžeme představit, že do roku 2012 bylo fyzické tělo propojené s Duchem tenkým kabelem např. jako ½ coulovou zahradní hadicí.

Continue Reading

Sprostá a vulgární mluva vede k DNA mutacím člověka

S laskavým svolením webu leva-net.webnode.cz uveřejňujeme tento článek i na našem webu. Dle našeho názoru jsou uvedené informace tak zásadního charakteru, že by je neměl nikdo ignorovat a měly by se brát Vážně. Obzvlášť v dnešní době (roce 2015) plné prudkých a bouřlivých změn.


V poslední době je mi nepříjemné být mezi lidmi, ze všech stran slyším jen hrubá a sprostá slova, jako by jiných slov našeho jazyka ani nebylo. Media čas od času vyvolají diskusi, je-li dobré nebo špatné hovořit hrubě.

Continue Reading
1 2 3 5