Fotografie a obrazy milujících bytostí

Předmluva :

Dle múpampmůj úhel pohledu a míra poznání. Prosím, mějte toto stále na mysli při četbě tohoto článku.

Asi se mnou budete souhlasit, že všichni cítíme „že se něco děje“ a vnitřně si uvědomujeme „že jsme více náchylní na projev emocí“. Možná nesdělím nic nového z pohledu obecných znalosti. Co asi bude nové, je uvědomění si, že za poslední období, tj. cca od roku 1970 do roku 2016, se začalo výrazně měnit – zesilovat „něco“, (pro co používáme příměr energie), minimálně v naší sluneční soustavě. Dále budu používat termín energie pro lepší pochopení. Tento narůst byl enormní. (Oproti období do roku cca 1970 činí tento narůst cca 900% – viz.doplněk).

Z toho vyplývá, že zatímco kdysi byly některé situace zanedbatelné, dnes to již tak být nemusí. ❗ 

Úvod:

Níže popsané souvislosti, jsem si uvědomil na základě reakce vnučky staré dvacet měsíců, která sáhla v nestřeženém okamžiku na mobil manželce a VYMAZALA svou fotografii na pozadí úvodní obrazovky mobilu a nahradila obrázkem krajiny. Protože zastávám názor, že náhoda neexistuje, zbystřil jsem a začalo mi to „vrtat v hlavě“. (Pak jsem se dozvěděl, že to samé udělala otci asi před měsícem). Večer při meditaci se mi objevily v hlavě souvislosti, (odkud – to nevím – viz.doplněk), které pro mě byly velmi zajímavé a tak jsem se rozhodl je sdělit ostatním s tím, že

je na VOLBĚ každého z vás jak s touto informaci naložíte.

Cíl:

Cílem je vyvarovat se nevědomého možného ubližování bytostem, které máme opravdu rádi či je přímo milujeme a tento pocit je opětován. Je jedno zdali se jedná o člověka, zvíře, rostlinu a případně ostatních.

Podstata problému:

V současné době je člověk schopen přeměnit svou celkovou energií na emoce až z cca 80-90%. (Do roku cca 1970 byla tato schopnost přeměny na emoce jen cca 20-30%). A když si uvědomíme, že oproti roku 1970 máme svou celkovou energií o cca 900% větší, je naše schopnost vyzářit energií pomocí emoce obrovská. Odkud tyto údaje mám – viz.doplněk.

Mezi námi a bytostmi, které máme rádi a oni nás, jsou stále otevřené vstupy pro oboustrannou výměnu energie, tedy i emocí, (emoce je forma energie). Jedná se o situace, kdy třeba telefonujeme, máme rozhovor s někým, přemýšlíme nad něčím apod. V okamžiku kdy očima uvidíme fotografie či obrázky bytostí, které máme třeba na stěnách místnosti, na stole v kanceláři, jako pozadí v mobilech nebo počítačích apod. dojde na podvědomé úrovni k okamžitému navázání kontaktu s touto bytostí a PŘEDÁME ČÁST EMOCE, na kterou jsme aktuálně naladěni, tedy kladná, záporná či neutrální.

Samozřejmě, pokud jsem naladění pozitivně, tak posilujeme energií bytosti. Pokud je to emoce neutrální, tak se celkem nic neděje.

Pokud jsme naladění negativně a tuto negativní emoci odešleme bytosti, kterou máme rádi a ona nás, tak snížíme potenciál energie, ve které se bytost aktuálně nachází. Můžeme se takto podílet třeba i na negativní situaci, kterou bytost aktuálně prožívá.

Neplatí pro situace, kdy se vědomě soustředíme na fotografie či obrázky, v tomto případě lze předpokládat, že budeme naladěni pozitivně. To je v pořádku.

Možné řešení:

Předpokládám, že předávat negativní emoce nechceme a proto si dovolím navrhnout následující:

 1. Zhodnotit zdali fotografie či obrazy, které máme v místnostech, kde trávíme čas, jsou pro bytost, kterou máme rádi, z hlediska našich emocí přínosem nebo ne

 2. Zhodnotit zdali fotografie či obrazy, které máme na pozadí v  mobilech, počítačích apod., jsou pro bytost, kterou máme rádi z hlediska našich emocí přínosem nebo ne

 3. Totéž jako výše uvedené v možnostech, které mě nenapadly

Pokud učiníme závěr, že bude jistější fotografie či obrazy odstranit navrhuji:

 1. Fotografie uložit do alba, krabice apod.

 2. V případě mobilu a PC apod. – přesunout do souboru.

V obou případech prostě tak, abychom je měli „po ruce“, když budeme mít náladu se na mě podívat.

 1. U obrazu je to těžší a snad nejlepší varianta by asi byla pověsit je do místnosti, kde se zdržujeme minimálně, ale přesto není problém se do místnosti dostat.

 2. Další varianty, které mě nenapadly.

Lze předpokládat, že pokud se budeme chtít podívat na fotografie či obrazy bytostí, které máme rádi a oni nás, budeme asi pozitivně naladění a tak spíše bytostem pomůžeme, než uškodíme.

Pro zajímavost:

Nevím, zdali máte v ložnici svatební fotografií či podobnou v okamžicích oboustranného štěstí partnerů, ale např. mi rodiče, prarodiče, příbuzní měli nad manželskou postelí, případně jinde v ložnici, pověšenou relativně velkou svatební fotografií. Asi budete se mnou souhlasit, že v ložnici se nejen spí, ale většinou se lidé i milují. V těchto okamžicích dochází k velkému výtrysku energií vesměs pozitivní. Tato energie je částečně vstřebána právě touto fotografií, (cca 10-20%). Opakovaným milováním partnerů v ložnici, tak dochází k vytváření egregoříku  😉 , který pak ovlivňuje tento partnerský vztah a dá se říci, že pozitivně.

Závěr:

To je vše, co jsem pokládal za důležité vám sdělit s ohledem na možnost minimalizováni možných škod ve vztazích ke svým milým.

Pokud uznáte za vhodné se o tyto informace podělit, tak je klidně můžete volně šířit bez obav porušení autorských práv.  😀 

Doplněk:

zobrazení enormního nárůstu “něčeho” čemu říkáme energie, nebo jsme zvyklý nazývat energie.

Do roku cca 1970 – cca 1%

Do roku 2000 –       cca 10%

Do roku 2012 –       cca 300%

Do roku 2015 –       cca 700%

Do roku 2016 –       cca 900%

Od roku 2017 –       hodnota se asi nemění tedy cca 900%

Údaje jsem pravděpodobně získal ze “statistického ústavu  😆  ” něčeho čemu říkáme Morfické pole (dříve asi Akáša). Také je možné, že mně popadl fantas.

Dovoluji si navrhnout vnímat tyto informace na individuální úrovni.

Je jen na Vás co si vyberete.

S.V. 24.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

Zapsáno: 24.01.2018 sv

Žijeme v počítačové simulaci a je vše podvod? Někteří renomovaní vědci si to myslí.

Napsal Svět kolem nás dne 27. únor 2016. Kategorie Zahraniční Počet zobrazení:: 15577 Můžeme žít ve světě, který je jen obyčejnou počítačovou simulací tak reálnou, že drtivá většina lidí si to ani neuvědomuje? Může být celá naše historie jen iluzí? Možná budete překvapeni, ale někteří renomovaní vědci a filozofové si právě toto myslí. Už staří […]

Continue Reading

Ochrana pozemku a všeho uvnitř….

Úvod Nadpis není úplný, protože nedefinuje proti čemu. Je to dáno tím, že to nevím. Pokud vám celý článek bude připadat nesmyslný, tak vězte, že mě taky. Nicméně na základě zkušenosti, které jsem získal za posledních par let, si dovolím tvrdit, že na tom asi něco bude. Tato ochrana by měla působit proti něčemu, co […]

Continue Reading

Sprostá a vulgární mluva vede k DNA mutacím člověka

S laskavým svolením webu leva-net.webnode.cz uveřejňujeme tento článek i na našem webu. Dle našeho názoru jsou uvedené informace tak zásadního charakteru, že by je neměl nikdo ignorovat a měly by se brát Vážně. Obzvlášť v dnešní době (roce 2015) plné prudkých a bouřlivých změn.


 

V poslední době je mi nepříjemné být mezi lidmi, ze všech stran slyším jen hrubá a sprostá slova, jako by jiných slov našeho jazyka ani nebylo. Media čas od času vyvolají diskusi, je-li dobré nebo špatné hovořit hrubě.

Vědci přitom dali na toto téma jednoznačnou odpověď: sprostá slova (kletí) “explodují” v genetické výbavě člověka, čehož následkem nastávají mutace, které z pokolení na pokolením vedou k degeneracím.

Badatelé vyvinuli přístroj, který dokáže převádět slova na elektromagnetické pulsy a jak je známo, tyto pulsy mají vliv na DNA všeobecně. Pokud člověk ustavičně hovoří sprostě (kleje), jeho chromozomy se trhají, narušují se a zároveň se ohýbají, geny se na určitých místech mění, důsledkem čehož započne DNA vytvářet nepřirozené programy.

Takto postupně se potomstvo vydává “samolikvidaci”. Vědci zaznamenali, že sprostá slova (klení) vyvolávají mutagenní efekt, podobný tomu, jaký se objevuje při radioaktivním ozáření lidského těla v řádu tisíce rentgenů.

Continue Reading

Pokora a lidský jedinec

V současné době jsem dospěl na základě svých poměrně malých znalostí k následujícím závěrům ve vztahu k lidskému jedinci, a to:

 1. Obelhává sám sebe o ostatních ani nemluvě.
 2. Nemá rád sám sebe (nemám na mysli egoistickou sobeckost).
 3. Intenzívně se brání naučit se třídit informace (chaos v hlavě mu vyhovuje).
 4. Být pokorný především sám k sobě.

Z uvedeného pak vyplývá

Continue Reading

Tušení souvislosti aneb černý pták

(především pro adepty, kteří vystupují z řad profánních nebo těch, kteří již do těchto řad nepatří) Prolog Dobrý den, v poslední době jsem dostali spoustu „dárků“ (informací, postřehů) od svého přítele a jelikož se hodí (možná) i pro ostatní „hledající“ rozhodli jsme se s nimi s Vámi podělit. Nebudeme je vydávat za své, poněvadž nám […]

Continue Reading

Možný výklad „vyhnání Adama a Evy z Ráje“ – pokračování článku

Adam a Eva

Máme to takřka všichni stále před očima, teda všichni kdo vyrůstali v křesťanském prostředí. V následujících řádcích se pokusíme poodhalit asi jedno z tajemství, které je známo, ale „zakopaný pes“ je v tom, že se jedná asi o víceúrovňový systém vnímání. Budeme asi překvapeni k jakým závěrům se dopátráme prostým shlédnutím obrazu.

Následně budeme rozplétat naprosto jednoduchou logickou hádanku, která nám ukáže, že fráze „obraz vydá za tisíce slov“ a „nejlépe schované je to, co máme stále před očima“, je pravdivá. Geniální fígl je v tom, že toto tajemství může aplikovat každý člověk, ale další rovinu jen každý lidský pár (až pochopí celek), tedy jen žena-muž.

Continue Reading

Možný výklad „vyhnání Adama a Evy z Ráje“

Adam a Eva

Adam a Eva

Adam a EvaV gnostickém učení se příběh o prvotním hříchu interpretuje obvykle odlišně. Jelikož je stvořitel tohoto světa chápán jako zlý, jeho příkazy mají za úkol člověka uvěznit a zahalit mu pravdu o něm samém tak, aby se jí nemohl dopátrat. Had tedy, pokud Adamovi a Evě říká, že „budou jako Bůh“, pak je nenabádá ke zlému, ale pouze jim vyjevuje, kým skutečně jsou. Proto je v těchto systémech had často symbolem tajného, spásného poznání.

Pokud budeme tedy vycházet z výše uvedeného tak obrázek, který je notorický znám všem křesťanům i těm, kteří v tomto prostředí vyrůstali, je poněkud mylně vyložen, ale vychází z pravdivého odkazu.

Continue Reading

Pohled na čínskou monádu možná v jiných souvislostech

Cílem a smyslem tohoto článku je hrubé shrnutí tohoto symbolu z pohledu možného hlubšího pochopení souvislosti ve smyslu takzvaného toku energie. Jin a jang (Wikipedie) Koncept jin–jang má původ v dávné čínské filosofii a popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru… A osvojily si […]

Continue Reading

Malý tyrani

Kapitola – Malý tyrani z knihy Vnitřní Oheň od Carlose Castanedy O ovládání vědomí se mnou pak don Juan několik měsíců vůbec nemluvil. Znovu o tom začal, když jsme zrovna byli v domě, kde bydlela nagualova skupina. „Pojď se projít,“ položil mi ruku na rameno. „Anebo ještě líp, pojďme do města na náměstí, kde je […]

Continue Reading