Boxed nirvana

Boxed nirvana“ je z Brainwave generatoru vyexportovaný MP3 soubor, který prostřednictvím binaurální stimulace usnadňuje relaxaci, meditaci a práci s energetickými centry.

Boxed nirvana se skládá ze 3 částí. 1. část trvá 14 minut a přivede vás z relaxovaného beta stavu (16 Hz) na hranici alfa a theta transu (7,83 Hz). Během této fáze je vhodné provádět relaxaci těla a některé základní techniky práce s energií. V následující třináctiminutové pasáži uslyšíte postupně 7 tónů. Během trvání každého tónu byste měli soustředit pozornost na jednotlivá energetická centra (čakry) v pořadí – základní centrum, centrum v oblasti pupku, solar plexus, srdce, oblast krční jamky, bod mezi obočím a nakonec celá horní polovina hlavy. Poslední část trvá 33 minut, prohlubuje theta trans na hladinu delta.

Zvuková stopa

Zvukovou stopu Boxed nirvany ve formátu .MP3 nebo .BWG (datový soubor pto Brainwave generator) si můžete stáhnout ze stránek gnomad.info/boxed-nirvana.htm. V kvalitě 112kbps MP3 si ji můžete stáhnout zde boxed_nirvana_2.mp3 (48.07 MB).

Theta – 4 Hz

Zde je k dispozici 10 minut frekvence Theta – 4 Hz (6.86 MB).

Závěrem

Z mnoha zkušeností lze říct, že „boxed nirvana“ funguje opravdu velmi dobře – výrazně urychluje vstup do transu, pomáhá jej prohlubovat a poskytuje vhodné (a dá se říci i příjemné) zvukové pozadí k meditaci.

Poznámka: Podle pokynů autora můžete projekt „boxed nirvana“ pro nekomerční účely volně kopírovat a šířit s tím, že na svých stránkách uvedete vždy odkaz na domovskou stránku www.gnomad.info. Pokud kdokoliv pozmění či přetvoří konstrukci stopy nebo bude jakkoliv jinak stavět na této práci, může tak učinit pouze pod licencí náležící k tomuto produktu.

Brainwave generator

Výsledný zázněj

Post Views: 204 Program BrainWave Generator je softwarová obdoba audiovizuálních stimulačních přístrojů, známějších jako psychowalkmany, které stimulací mozkových proudů navozují stav uvolnění, relaxace nebo naopak zvyšují koncentraci a psychickou odolnost. Program pracuje pod Windows na libovolném počítači se stereofonní zvukovou kartou a sluchátky. Ta sluchátka jsou nutná, protože je třeba přivádět do uší odděleně různé […]

Continue Reading

Gnostické učení

Apolón, Kristus

Post Views: 425 Řecké slovo Gnosis (Gnóze) se vztahuje na znalosti získané prostřednictvím zkušenosti probuzeného vědomí, oproti znalostem které nám byly řečeny nebo kterým věříme. Pravá Gnóze je univerzální pro celé lidstvo, která osvobozuje vědomí od utrpení. Gnóze (pod jakýmkoli názvem v historii nebo kultuře) je vědomé, zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo pojmové poznání, […]

Continue Reading

Slovníček zkratek a pojmů

Post Views: 268 Zkratky Pro usnadnění a porozumění textů se kterými se můžete při studiu setkat. advaita nedvojnost, jednota advaitavédánta filozofický monistický systém, jeho základem je tvrzení, že jedinou pravou realitou je brahma a projevený svět je svou povahou iluzorní adžná šestá čakra (umístěná mezi obočím) aeon dlouhé období, věk, éra ahamvrtti činnost „já“, zdroj […]

Continue Reading

Májá

Post Views: 208 Májá, je pojem z oblasti indických náboženství, který může mít mnoho různých významů. Podle tradičního podání si člověk vlivem máji myslí, že může být šťastný v pomíjivém hmotném světě. Májá je příčinou utrpení člověka a jeho neschopnosti být šťastný. Vlivem máji člověk zapomíná na svou božskou podstatu a zaplétá se čím dále […]

Continue Reading